Nei til større hytter

Miljøvernministeren setter ned foten for større hytter i Nøtterøys strandsone.

Nøtterøy-skjærgården

Strandsonen til Nøtterøy må vernes mot utbygging, mener miljøvernministeren.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Nøtterøy kommune får ikke lov av Miljødepartementet til å endre kommuneplanen slik at eksisterende hytter kan bli utvidet til 90 kvadratmeter. Kommunen foreslo generelle bestemmelser om dette i kommuneplanen, men fylkesmannen og fylkeskommunen fremmet innsigelser. det er disse innsigelsene departementet tar til følge.

Utbyggingspress

- Denne regjeringen har hele tiden ført en restriktiv politikk for utbygging i strandsonen fordi vi ønsker å sikre allmennheten best mulig tilgang til disse områdene. Strandsonen er utsatt for et stort utbyggingspress, spesielt i attraktive kommune som Nøtterøy. Derfor er det viktig å begrense utbyggingen i denne kommunen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Maks 70 kvm

I fylkesdelplanen for Vestfold er det gitt retningslinjer om hyttestørrelse på inntil 70 kvadratmeter, og det er denne planen departementet legger til grunn for vedtaket.

- Ifølge departementet innebærer ikke vedtaket en full stopp for utvidelse av eksisterende hytter i Nøtterøys strandsone. Enhver utvidelse må vurderes i forhold til allmenn ferdsel, naturverdier, biologisk mangfold og landskap, sier Solheim.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Siste nytt fra Vestfold og Telemark

Siste nytt fra Vestfold og Telemark