Hopp til innhold

Prioriterer ikke riksveg 36: – Et stort tilbakeslag

Lokal strid er blant årsakene til at ny riksvei gjennom Porsgrunn og Skien nå legges på is. Ordføreren i Skien mener Porsgrunn har ødelagt prosjektet.

Riksveg 36

IKKE PRIORITERT: Ny riksveg 36 skulle bidra til å binde E134 tettere sammen med E18 i Porsgrunn.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

I over 20 år har det vært jobbet med en ny riksveg 36 gjennom Skien og Porsgrunn.

Riksveg 36 er hovedaksen mellom E18 og E134, og en viktig transportåre for næringslivet og beboere i Grenlands-området og fylket.

Prosjektet med ny vei har vært omstridt på grunn av store uenigheter lokalt.

Tidligere i år vedtok Porsgrunn bystyre at de ikke ville at Vegvesenet skulle utrede en firefelts veg gjennom boligområdet Herøya.

Det er noe av årsaken til at Statens vegvesen nå legger vekk planene om å bygge ny riksveg 36 fra E18 til Skien.

– Det er ikke overraskende, men det er et stort tilbakeslag for både Grenland og Telemark, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen om dagens beskjed fra Statens vegvesen.

Vegvesenet: Har vært utfordrende i Porsgrunn

Begrunnelsen er at det er usikkerhet rundt finansieringen av prosjektet.

Vegvesenet peker også på at lokal uenighet er en medvirkende årsak til at de ikke lenger vil prioritere ny vei på den strategisk viktige strekningen.

Kjell Inge Davik er utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. Han forteller at rammene som er gitt i oppdraget, er veldig stramme.

Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen

Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Modenheten på prosjektet er ikke god nok, sier Davik.

Det er viktig at lokalpolitikerne er enige i slike saker, mener han.

– Det er en ideell situasjon hvis du har en lokal enighet og alle krefter drar i samme retning. Det har vært utfordrende i Porsgrunn. Det vi gjør nå er at vi setter planarbeidet på pause til vi har den endelige Nasjonal transportplanen av våren neste år.

Riksveg 36 i Grenland

Riksveg 36 er hovedaksen mellom E18 og E134, og en viktig transportåre for næringslivet og beboere i Grenlands-området og fylket.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Mener Porsgrunn har ødelagt prosjektet

Hedda Foss Five, ordfører i Skien, er ikke overrasket og mener det var forventet.

Jeg synes det er skikkelig trist for Grenland og Telemark. At det ikke finnes penger til planlegging eller fremdrift. Og det er trist for næringslivet og befolkningsutviklingen vi ønsker å ha her.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap).

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap).

Foto: MARTIN TORSVEIT / NRK

Hun mener nabokommunen Porsgrunn har ødelagt prosjektet.

Det er ingen annen måte å forklare det på. Det er bare Porsgrunn som har gjort et annet vedtak. Politikerne i Porsgrunn er nødt til å ta ansvar, sier Foss Five.

Hun sier hun har brukt mye tid på å prøve å komme til enighet med Porsgrunnspolitikerne, uten å lykkes.

Vi må gå i tenkeboksen i Skien fordi dette er alvorlig for samarbeidet og det handler om en veitrase som er viktigere for langt flere enn Porsgrunn sine innbyggere.

Forsvarer vedtaket i Porsgrunn

Varaordfører i Porsgrunn, Lillian Elise Esborg Bergane, sier at hun heller ikke er overrasket. Hun forsvarer vedtaket de har gjort.

– Hadde man forholdt seg til signalene fra Porsgrunn om en reduksjon i kostnadene, nettopp ved å ta ut utredningen av firefelts motorvei, så hadde det vært nok penger til det vi faktisk er enige om i Porsgrunn.

Lillian Elise Esborg Bergane i Bystyresalen Porsgrunn

Varaordfører i Porsgrunn, Lillian Elise Esborg Bergane (Ap).

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Bergane sier de i Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de ønsker riksveien, utredningen og bypakka - men at de ikke ønsker motorvei gjennom Herøya.

Føler du på et ansvar for at Vegvesenet ikke foreslår å prioritere Rv. 36 i Nasjonal transportplan?

Statens vegvesen har ønsket å utrede realistiske alternativer, og de har lagt frem motorveien som et realistisk alternativ. Det mener vi det ikke er. Derfor har det vært helt riktig å ta den ut av utredningen.

Fordi dere ikke vil ha noe fire felts motorvei i dagen gjennom boligfeltet på Herøya?

Det stemmer.