Hopp til innhold

Bø gjør det bra, mens fylket sliter

BØ (NRK): Nesten ingen fylker i landet har så lav vekst i folketallet som Telemark. Politikerne mener det nå må jobbes hardt for å snu utviklingen. Men en kommune skiller seg ut.

Olav Kasland

Ordfører i Bø, Olav Kasland, er stolt av den positive utviklingen i Bø.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Totalt ble det født færre enn det døde i Telemark i fjor. Det skjedde bare her i fylket og i Hedemark og Oppland.

Audun Thorstensen

Statsviter Audun Thorstensen er forsker ved Telemarksforskning.

Foto: Lorentz Berg / NRK

– Det er oppsiktsvekkende at fylket har hatt en svakere utvikling enn både Finnmark, Nordland og Troms, sier forsker og statsviter ved Telemarksforskning, Audun Thorstensen.

For å bli flere folk i et fylke må det enten bli født mange eller så må folk flytte, for eksempel for å få seg jobb. Tall fra SSB, viser at Telemark ligger lavt på alle de områdene.

– Det er nedgangen i industriarbeidsplasser i Grenland som hemmer både arbeidsplassutviklingen og befolkningsutviklingen generelt. Telemark har hatt svakest utvikling både når det gjelder innvandring fra utlandet, flyttebalanse og fødselsbalanse, sier Thorstensen til NRK.

Det var 172.033 innbyggere i fylket i fjerde kvartal i fjor. Det er en svak økning i folketallet, som skyldes innvandring.

Les også: Fylkesordføreren: – Vi må bli mer attraktive

Les også: Stor tro på ny Midt-Telemark-kommune

– Det er en 5 mil

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen, har tro på at Telemark vil klare å snu den negative utviklingen.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

– Det er jo det her vi virkelig ønsker å endre på. Vi ønsker å se andre tall enn det vi ser. Det tar tid å omstille et samfunn, og det er jo egentlig det tallene viser oss fortsatt, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

– Tror du det går an å forandre på dette?

Ja, jeg er helt overbevist om at vi skal lykkes med det. Men i disse tider med ski-VM tror jeg vi må erkjenne at «det er en 5 mil». Det handler om å være utholden og å ikke gi seg.

Bø er unntaket

Bø er unntaket i Telemark. Det siste året har det blitt stadig flere Bøheringer, og det er nå nesten 6000 innbyggere i kommunen. Og de som bor der, blir værende.

– Jeg er veldig stolt av utviklingen. Vi vokser veldig, med en befolkningsvekst på 2,45 prosent. Landsgjennomsnittet er 1,1, så vi vokser mer enn Oslo til og med, sier ordfører i Bø, Olav Kasland.

Noen vil peke på at Høyskolen er årsaken til at det går så bra for Bø, men Kasland mener det er mer enn det.

– Vi har lagt til rette for god boligbygging. Vi har et variert næringsliv og vi vokser veldig på industri og turisme. Så det er den sammensetningen som gjør at vi vokser, avslutter Kasland.