Hopp til innhold

Barnevernsbarn frykter voksenlivet

En ny studie viser at barnevernsbarn har angst, savner voksenkontakt og frykter livet som voksen.

Barnevern

Flere av ungdommene i undersøkelsen svarer at de er utrygge på fremtiden.

Foto: Scanpix / SCANPIX

En ny studie viser at barn som bor på barnehjem ikke har gode relasjoner til saksbehandlere fra kommunalt eller statlig barnevern og at de føler seg utelatt fra viktige avgjørelser om livet sitt.

Barna opplever også en stor utrygghet i forhold til fremtiden, skriver VG.

Studien er utført av Marie-Lisbeth Amundsen ved Institutt for humaniora ved Høgskolen i Vestfold.

Marie-Lisbeth Amundsen, forsker HiVe

Barnevernsbarn trenger oppfølging av omsorgspersoner i voksen, sier Marie-Lisbeth Amundsen, forsker ved Høgskolen i Vestfold.

Foto: Høgskolen i Vestfold

– Blir ikke spurt om avgjørelser

Barn og ungdommer som er intervjuet i undersøkelsen oppgir at de ikke har gode relasjoner til saksbehandlere de har møtt i kommunalt eller statlig barnevern.

– Ingen av barna husket navnet på noen av saksbehandlerne de hadde vært i kontakt med, sier Amundsen.

Flere av barnevernsbarna i undersøkelsen føler at ingen har spurt dem om deres meninger og at avgjørelser som gjelder dem og fremtiden deres er tatt over hodet på dem.

– For høye krav

Amundsen mener det er på tide å ta et oppgjør med dagens barneverntjeneste.

– Barnevernet bør ha ansvar for oppfølgingen av disse barna også inn i voksenalder, slik at de får en omsorgsperson som er til stede for dem, sier hun.

Maria Reklev, organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnehjemsbarn mener kravene som blir stilt til barnehjemsbarn er for høye.

Inga Marte Thorkildsen

Barne-, likestillings- og diskrimineringsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener barnehjemsbarn opplever en altfor stor gjennomtrekk av saksbehandlere med for dårlig kompetanse.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Andre ungdommer fra normale hjem har kontakt med og får støtte fra sine familier selv om de er voksne. Likevel forventes det at barnevernsbarn skal takle overgangen til voksenlivet på egen hånd. Det er urimelig, sier Reklev til avisa.

– Er utrygge på fremtiden

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener det ligger et stort forbedringspotensial i oppfølgingen av norske barnehjemsbarn.

– Vi vet at særlig en del av barna som er plassert i fosterhjem og på institusjoner er utrygge på fremtiden og ønsker seg en egen tillitsperson som følger dem tett, sier Thorkildsen.

Et av forslagene Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet nylig har sendt til høring går nettopp på å styrke dette behovet.

– Vi ønsker at en ny lovendring skal sikre disse barna en tillitsperson og samtidig sikre at barns rettigheter til medvirkning og til å bli hørt, sier Thorkildsen til VG.