15 smittet på sykehuset: – Flere avlyser timer i frykt

Kommuneoverlegen i Vinje sier at flere avlyser timene på Sykehuset Telemark i frykt for at de også skal bli smittet.

Sykehuset Telemark, Skien

SMITTE: 15 av 69 koronapasienter har fått påvist covid-19 etter smitte ved Sykehuset Telemark, viser sykehusets oversikt.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK luftfoto

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vinje kommune ble hardt rammet etter at en innbygger fikk påvist covid-19 etter behandling på Sykehuset Telemark.

Kommunen, som hadde hatt svært lite smitte siden 12. mars, fikk i romjula påvist smitte hos 21 bosatte i kommunen.

Etter nyttår gikk tre liv tapt som følge av viruset.

Kommuneoverlege Vinje Maruis Opsahl

KONSEKVENSER: Kommuneoverlege i Vinje Marius Opsahl sier til NRK at smitteutbruddet har hatt konsekvenser for kommunen.

Foto: Privat

Redde for smitte

– Vi opplever at folk avlyser polikliniske timer ved sykehuset fordi de er redde for å bli smitta. Det er en veldig negativ effekt av et sånt type utbrudd, forteller kommuneoverlege og fastlege i Vinje, Marius Opsahl til NRK.

Mandag delte Sykehuset Telemark en oversikt som viser at 15 av 69 innlagte koronapasienter trolig har blitt smittet på sykehuset.

Oversikten viser også at seks av de 15 med påvist smitte er døde.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning forstår at mange blir engstelige. Han påpeker at alle disse smittetilfellene kom fra et utbrudd i desember og at de for lengst har fått kontroll på det.

– Per i dag er situasjonen helt annerledes enn den var. Det er trygt å komme på sykehuset, sier Rønning.

Må ha tillit

Pasientombudet ser alvorlig på situasjonen.

– Pasientene må ha tillit til at de kan motta tjenester på sykehuset uten at det er noe risiko for at de blir smitta, sier Else Jorunn Saga, pasient- og brukerombud i Telemark.

Pasientombud i Telemark, Else Jorunn Saga

REAGERER: Else Jorunn Saga i Pasientombudet Telemark, reagerer på smittesituasjonen ved Sykehuset Telemark.

Foto: Jonas Sivertsen Fossing / NRK

Saga mener det har skjedd en svikt som følge av at det er så mange som har blitt smitta ved sykehuset.

– Som et utgangspunkt skal du ikke bli påført infeksjon eller skade ved et sykehus.

Sykehuset synes det er for tidlig å konkludere med at det har skjedd en svikt, men sier at de gjør alt i sin makt for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi bruker alt vi har av interne ressurser for å finne ut om vi kunne gjort noe annerledes, sier Rønning.

Savnet god kommunikasjon

Kommuneoverlegen i Vinje beskriver smitteutbruddet i kommunen som krevende. Smitten spredde seg i helse- og omsorgssektoren, og det var mange av de svakeste som ble rammet, forteller han til NRK.

Opsahl vil ikke klandre noen, men følte det var mangel på kommunikasjon fra sykehusets side.

Det var ingen fra sykehuset som gikk ut til kommunene. Samhandling mellom sykehuset og kommunene er svært viktig og helt avgjørende for å håndtere utbrudd lokalt, sier Opsahl.

Satt opp møter

– Tror du at dødsfallene i Vinje kunne vært unngått om kommunikasjonen var på plass fra start?

– Det blir veldig hypotetisk. Men hadde vi fått et forvarsel, hadde vi hatt helt andre rutiner og det ville kanskje ikke spredd seg som det gjorde.

Opsahl understreker at han er veldig fornøyd med at det er satt opp fremtidige møter med sykehuset for å ivareta kommunikasjon og samhandling.

Sykehusdirektør Rønning innrømmer at dette er et område de alltid kan bli bedre på.

– Det er helt sikkert ting vi kunne gjort bedre med informasjonen ut til kommunene, sier han.

Tom Helge Rønning

VIL LÆRE: Sykehusdirektør Tom Helge Rønning sier at sykehuset ikke er opptatt av å finne syndebukker, men at det er et mål å lære noe av egen håndtering og vurdere om smitteverntiltakene har vært gode nok.

Foto: Roald Marker / NRK

Ekstern vurdering

Sykehuset Telemark har meldt alle dødsfallene inn til helsetilsynet for en ekstern vurdering.

Pasientombudet håper nå saken får den oppklaringen den fortjener.

– De må gjøre det som står i deres makt og selv sette av ressurser. Jeg håper de ikke sitter rolig i båten, sier Saga.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 08.03.2021
2 410
Smittede/uke
147
Innlagte
632
Døde
391 072
Vaksinerte