Hopp til innhold

Arbeidstilsynet: – De ansatte påføres uheldige psykiske belastninger

I en foreløpig rapport fra Arbeidstilsynet kommer det frem at ansatte ved Sykehuset Telemark får psykiske belastninger på grunn av for lite folk på jobb og for mye å gjøre. – Vi tar dette på alvor, sier sykehusdirektør Bess Frøyshov.

Sykehuset Telemark

FÅR KRITIKK: I en foreløpig rapport fra Arbeidstilsynet, får Sykehuset Telemark flere pålegge som de nå må rydde opp i.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå ber Arbeidstilsynet sykehusledelsen om å rydde opp for å sikre de ansatte en bedre hverdag.

Arbeidstilsynets tilsyn fant sted ved kirurgisk klinikk i mars og april, samtidig som fylkeslegen i Telemark hadde sine tilsyn. Fylkeslegen har tidligere kritisert sykehuset for uforsvarlig høyt pasientbelegg og for lav bemanning, som knyttes til tre dødsfall.

Nå kommer det fram at også de ansatte får lide for at sykehuset, ifølge fylkeslegen, bryter loven.

Les også:

I den foreløpige rapporten fra Arbeidstilsynet forteller ansatte at de ikke alltid rekker å gå på do eller spise. Og det alvorligste: De rekker heller ikke alltid å gi pasientene den forsvarlige helsehjelpen de ønsker å gi.

– Vi har påpekt at disse forholdene i noen tilfeller fører til uheldige psykiske belastninger for de ansatte. Vi mener at sykehusledelsen må gjøre noe for å minske de psykiske belastningene som arbeidshverdagen kan medføre, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Arve Christophersen til NRK.

– Uheldig over tid

Arve Semb Christophersen, regiondirektør i Arbeidstilsynet

Arve Christoffersen i Arbeidstilsynet sier Sykehuset Telemark må rydde opp.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Christophersen sier Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gjøre alt arbeidsgiver kan for å unngå slike uheldige psykiske belastninger.

– Uheldige er det ordet som er brukt i vår foreløpige rapport. Det er et relativt mildt utsagn i vår sammenheng, men det betyr at vi mener det bør gjøres noe med.

Hva kan psykiske belastninger på arbeidsplassen gjøre med en ansatt?

– Tegnene på at man har en stresset arbeidssituasjon, er uheldig. I hvert fall over tid, sier Christophersen.

Tar saken på alvor

Bess Frøyshov, sykehusdirektør

Sykehusdirektør ved Sykehuset Telemark, Bess Frøyshov sier de tar påleggene på alvor.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Sykehusdirektør ved Sykehuset Telemark, Bess Frøyshov skriver i en epost til NRK at de tar varslene om pålegg på alvor, og at de har en god dialog med Arbeidstilsynet.
Klinikksjef Eirik Eliassen legger til at de allerede har satt i gang flere tiltak, og at de håper at påleggene vil bli lukket.

Les hele svaret fra Sykehuset Telemark her: Varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet understreker at deres oppgave er å vurdere arbeidsmiljøet, ikke helsehjelpen som gis ved sykehuset. Arve Christophersen sier sykehuset nå får en frist til å gi en tilbakemelding på rapporten.

– Vi kommer til å vurdere tilbakemeldingen fra sykehuset. Når vi får gått gjennom det vi har fått som tilbakemelding, vil vi vurdere om vi fastholder og vedtar påleggene. Da får sykehuset en frist frem til 1. november for å rette på forholdene som vi nå har påpekt.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark