Hopp til innhold

Fylkesmannen: – Sykehuset Telemark bryter loven

SKIEN (NRK): Sykehuset Telemark bryter loven på flere punkter, konkluderer fylkesmannen i fersk rapport. Uforsvarlig høyt pasientbelegg og for lav bemanning knyttes til tre dødsfall.

Tom sykehusseng på gangen

BRYTER LOVEN: I en fersk rapport konkluderer fylkesmannen med at Sykehuset Telemark bryter loven.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Situasjonen på enkelte sengeposter har vært svært alvorlig, og presset på personalet der har vært svært stort. Og disse periodene med alvorlig overbelegg har falt sammen tidsmessig med perioder der det har vært alvorlige komplikasjoner og dødsfall, sier fylkeslege Steinar Aase.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase ser en sammenheng mellom overbelegg, og at pasienter har dødd på Sykehuset Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

I løpet av 2015 ble det meldt om tre dødsfall ved Sykehuset Telemark i Skien. I tillegg ble det meldt om en alvorlig hendelse, som nesten endte med dødsfall.

Les også: Pasienter døde på avdelinger med sprengt kapasitet

I alle de fire sakene ble det konstatert uforsvarlig pasientbehandling.

Ifølge fylkesmannens rapport er det indikasjoner på at alle sakene hadde sammenheng med høyt pasientbelegg og stor arbeidsmengde for personalet.

Ført tilsyn over flere år

Tilsynsrapporten som nå har kommet, baserer seg på tilsyn ført ved Sykehuset Telemark i to og et halvt år. Det har jevnlig vist seg at pasienter blir liggende på korridorer, på undersøkelsesrom, bad og på rom beregnet på færre personer, grunnet for høyt belegg.

– Det skal ikke være rutine at sykehuset drives med så stort overbelegg, sier Aase.

– Risikabelt og farlig

Grunnet flere ulike verktøy for å registrere pasientbelegg, er det vanskelig både for sykehuset og for tilsynsmyndighetene å gi et klart bilde av hvor høyt overbelegget egentlig har vært.

Sykehusets egne rapporter viser allikevel at enkelte avdelinger i perioder har behandlet 60–70 prosent fler pasienter enn det avdelingen er beregnet for.

Etter det registreringsverktøyet sykehuset nå bruker, viser rapporter at sykehuset i lange perioder behandler 20 prosent flere pasienter enn de har kapasitet til.

– Det er både risikabelt og farlig. Det fører til at nødvendige undersøkelser, at en del rapporter ikke blir gitt, og at personellet har så mye å gjøre at nødvendige behandlinger blir utsatt, noe som i verste fall kan få veldig alvorlige konsekvenser for pasientene, sier Aase.

Tar kritikken på alvor

Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier sykehuset tar kritikken på alvor.

Direktør Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark

Sykehusdirektør Bess Frøyshov tar kritikken fra Fylkesmannen alvorlig.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

– Dette tar vi alvorlig, og vi vil nå lese den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen nøye før vi kommer med vår tilbakemelding innen tre uker.

Hun sier sykehuset allerede har startet arbeidet med å forbedre situasjonen, og ønsker tett dialog med Fylkesmannen videre.

– Vi er innstilt på å løse de problemene vi har hatt, og vil gjøre dette i samarbeid med Fylkesmannen, avslutter Frøyshov.