Hopp til innhold

Aktor ber om fengsel for Revac-leder

Aktor har i sin prosedyre i dag kommet med påstand om 120 dager ubetinget fengsel for daglig leder i Revac og 90 dager for de to andre ansatte.

Revac-brannen

STOR BRANN: 21. juli 2014 begynte det å brenne i en plasthaug på over 1000 tonn.

Foto: VIB

Aktor står fast ved summen på bøtene. 2,8 millioner kroner i bot til Revac og 420 000 kroner til KMT.

– Vi ønsker å sende et signal om at denne type straffbare handlinger ikke er akseptert av samfunnet, sier førstestasadvokat og aktor, Hans Tore Høviskeland.

Rettssaken i Nordre Vestfold tingrett er nå inne i sluttfasen etter at den startet i januar i år.

Ingen av de tre tiltalte sa seg skyldig da rettssaken startet.

– I denne saken er det sluppet ut svært mange giftige kjemikalier. Disse forsvinner ikke, men blir værende i naturen. Vi har ikke funnet noen andre saker med så stort utslipp av metaller, hevder Høviskeland.

Alvorlig forurensning

Daglig leder Anders Aas er sammen med to kollegaer i Revac AS tiltalt for alvorlig miljøforurensning etter en stor brann på deres gjenvinningsanlegg sommeren 2014 i Re kommune.

Økokrim, som tiltalte de tre, mener at Revac lot avfallshaugen bli for stor og at de ikke fulgte utslippstillatelsene de hadde.

Brannen førte til alvorlig forurensning, blant annet fordi slukkevann rant ut i Aulivassdraget, noe som førte til at mer enn 1 500 kilo fisk døde. I tillegg fikk flere bønder i nærheten ødelagt avlingene sine, blant annet fordi de vannet grønnsaker med forurenset vann fra vassdragene.

Revac-forsvarer Morten Hugo Berger sier til NRK i dag de fortsatt går for full frifinnelse og har ingen kommentarer foreløpig.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark