– Reglene for vannscootere fungerer ikke i Vestfjorden

Mange bryter loven når de kjører vannscooter i Vestfjorden, mener hytteeier. Ifølge han er reglene både umulig å håndheve og følge i den smale fjorden.

Vannscooter

Hytteeieren mener vannscooterne er forstyrrende for beboerne i Vestfjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Det er utbredt ulovlig kjøring i Vestfjorden, sier hytteeier Rune Bård Hansen, som har hyttevinduet vendt ut mot fjorden.

Hansen er tidligere politimester i Vestfold, men understreker at han uttaler seg som privat hytteeier.

Han mener vannscooterne i Vestfjorden er forstyrrende for beboere, og sier få følger lovverket vannscootere må forholde seg til når de er på vannet.

Scooterne må blant annet være 400 meter fra land, eller øyer over 200 kvadratmeter, for å kunne kjøre raskere enn fem knop. De får heller ikke kjøre i områder som er vernet.

– Det er klart ingen gidder å kjøre under fem knop, ut til et lite avgrenset område, når det området er så lite, sier Hansen.

Tre lovlige områder

Vestfjorden ligger mellom Nøtterøy i øst og Stokke i vest. Og frem til man er forbi Melsomvik, måler fjorden mindre enn 800 meter på tvers.

Ifølge Fylkesmannen i Vestfold er det tre områder i Vestfjorden som oppfyller kravet om 400 meter til land på alle kanter.

Områdene befinner seg ved Gåsøkalven, Ravnø og mellom Bogen og Håøya.

– Vestfjorden balanserer på grensen mellom hva som er lovlig og ulovlig ganske langt ut, sier Sigurd-Anders Svalevik ved Fylkesmannen i Vestfold.

Ikke vanskelig å følge reglene

Politiet i Vestfold sier de ikke opplever å få flere klager fra Vestfjord-området enn andre steder i fylket.

Leder for fellesoperativ enhet, Kenneth Berg, mener det ikke bør være vanskelig for førere å følge regelverket i Vestfjorden.

– Det er ikke vanskelig for politiet å håndheve reglene i Vestfjorden og det bør heller ikke være vanskelig for førere å følge dem, sier han.

Evaluerer regelverket

Klima- og miljødepartementet sier til NRK at regjeringen har satt i gang en evaluering av reglene for bruk av vannscootere generelt.

Departementet har hentet inn en evaluering av vannscooterregelverket gjennomført av Vista analyse, og Miljødirektoratet har gitt en tilrådning om oppfølging av evalueringen.

«Vi vil nå gå grundig igjennom evalueringen og direktoratets tilrådning, og vurdere eventuelle endringer i regelverket», skriver Klima- og miljødepartementet i en e-post til NRK.