– Kan ikke huske å ha hørt om liknende

Fylkesmannen i Vestfold er usikker på om en verge kan opprette samværsavtaler for pårørende til voksne psykisk utviklingshemmede.

Klostergården, Tjøme

SAMVÆRSAVTALE: Sønnen til Gine Engelsgård bor på Klostergården, en privat omsorgsbolig på Tjøme. Hun får kun se sønnen sin etter fastsatte samværstider.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

NRK fortalte torsdag historien om Gine Engelsgård som nektes å se sin psykisk utviklingshemmede sønn når hun ønsker det.

Sønnens verge og den private omsorgsboligen han bor på har sammen bestemt at Gine Engelsgård kun får treffe sønnen sin hver torsdag og én helg i måneden.

Gine Engelsgård

MÅ TA TAXI: Gine Engelsgård får ikke hente sønnen sin på Klostergården, sønnens private omsorgsbolig. I stedet må sønnen ta taxi hjem til mor.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Usikker

Lars Gustavsen, fagsjef for vergemål hos Fylkesmannen i Vestfold, kan ikke huske at han har hørt om liknende samværsavtaler. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Har en verge anledning til å opprette en samværsavtale med pårørende?

– Det vet jeg ikke. Det må jeg undersøke nærmere i forhold til regelverket. Men så lenge det ligger innenfor mandatet, og enten at personen med verge selv ønsker det, eller at det er ansett til å være det beste for vedkommende, så mener jeg at det vil kunne være mulig å gjøre.

– Har du opplevd at det har blitt gjort tidligere?

– Ikke som jeg kan huske. Men det må jeg også undersøke nærmere, sier Gustavsen.

Han legger til at det er viktig at vergen tar en avgjørelse som samlet sett er til det beste for vedkommende.

Klostergården drives av Camilla Murel og Jan Yngve Sivertsen. De ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til taushetsplikten. Sønnens verge, Bjørn Wrige, sier han heller ikke kan si hva som er bakgrunnen for at samværsavtalen ble opprettet.

– Jeg kan ikke si noe om det, men kan bekrefte at avtalen er innført, sier han.

– Går utover sine fullmakter

En verge skal ivareta interessene til en person som enten er mindreårig, eller som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Jens Petter Gitlesen

ALVORLIG: Jens Petter Gitlesen, leder i NFU, mener saken på Tjøme er svært alvorlig. Han vil ha mer kontroll med den jobben vergene gjør.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener Wrige går langt ut over sine fullmakter når han begrenser kontakten mellom mor og sønn.

– Dette opplever jeg som et brudd på menneskerettighetene. Det er grunnlovsstridig og et alvorlig angrep på folks frihet, sier Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Wrige er uenig med NFU. Han mener han har anledning til å lage en samværsavtale med Engelsgård, men har sendt saken videre til vergeavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold.