Vil anmelde faren for vold

Søskenflokken som har inngått forlik med Sandefjord kommune, mener det fortsatt gjenstår to ubesvarte spørsmål.

Brødre ble intervjuet av Dagsrevyen i 2013.

De tre eldste brødrene var anonyme da de ble intervjuet av Dagsrevyen i 2013.

Foto: NRK

Det ene spørsmålet de mener de ikke har fått svar på, er hva som skjedde da moren deres døde i 2009.

Det andre er hvorfor ikke politiet i Sandefjord oppretter en voldssak mot faren deres.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen er søskenflokkens advokat.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Det vil jeg ta tak i nå, hvis ikke politiet gjør det selv, før saken blir foreldet, sier søsknenes advokat, Mette Yvonne Larsen.

Søskenflokken hevder at deres far var voldelig mot dem og deres avdøde mor i årene 2005 til 2009. Faren nekter imidlertid for det.

Inngikk forlik

Søsknene gikk til sak mot Sandefjord kommune og krevde 26 millioner kroner i erstatning fordi de mener at barnevernet opptrådte uaktsomt ved å ikke handle etter en rekke bekymringsmeldinger om vold i familien. Mandag kveld inngikk de forlik med kommunen.

– De kan nå gå videre med livet sitt, og ikke minst kan vi begynne å jobbe med hva som skjedde da deres mor døde i 2009, sier søsknenes advokat, Mette Yvonne Larsen, til NRK.

Moren ble funnet død hjemme i 2009.

Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla saken.

Ønsker gjenopptakelse

Barna vil at politiets etterforskning av saken blir gjenopptatt. Faren, som ønsker å være anonym i intervjuet med NRK, henviser til at saken ble henlagt av politi, statsadvokaten og riksadvokaten.

Ifølge advokat Larsen vil de også anmelde faren for vold mot alle fem, om ikke politiet gjør det.

– De har allerede fått voldsoffererstatning, men vi håper at politiet tar saken selv, hvilket de har full mulighet til og ble oppfordret til i retten i går, sier Larsen til NRK tirsdag.

Politistasjonssjefen i Sandefjord, Brian Jacobsen, ønsket ikke å svare på Larsens oppfordring i retten.

Faren sier at barna er i sin fulle rett til å anmelde han for vold, og at han ikke kan forhindre dette, men gjentar at han aldri har vært voldelig mot dem.

Henla voldssak

Jacobsen fortalte at politiet rykket ut til familien flere ganger på grunn av meldinger om vold. Sist i 2009, da den eldste sønnen meldte om at faren skal ha forsøkt å kvele moren.

Saken ble henlagt og Jacobsen forklarte i Sandefjord tingrett mandag, da erstatningssaken mot Sandefjord kommune gikk for åpne dører, at han oppfattet at den ble henlagt på grunn av manglende bevis fordi moren døde før saken kom opp.

– Vi iverksatte en grundig etterforskning av voldshendelsen. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Hun som var etterforsker den gangen forklarte at det var litt rart at den ble henlagt, men at det hang sammen med at barnas mor døde før saken kom opp. Påtalemyndigheten mente at det kun var moren som uten rimelig tvil kunne bevise at det var begått en straffbar handling, forklarte han i retten.

Larsen mener politiet hadde nok fra avhørene av barna til å føre saken selv om moren døde.

– Både når det gjelder dødsfallet og kvelningsforsøket, så ble dette grundig etterforsket og henlagt, sier faren.