Faren: – Det er helt absurd

Faren til de fem søsknene som har saksøkt Sandefjord kommune for tapt barndom, har latt seg intervjue av NRK.

Familievoldssak i Sandefjord

SØKSMÅL: De fem søsknene har gått til søksmål mot Sandefjord kommune for tapt barndom og fremtidig inntektstap.

Foto: Privat

Det var mandag denne uken at rettssaken i Sandefjord tingrett startet. De fem søsknene stevnet Sandefjord kommune i juli 2014.

Søsknene mener barnevernet har opptrådt uaktsomt ved å ikke handle etter en rekke bekymringsmeldinger, og krever nærmere 25 millioner kroner for tapt barndom og fremtidig arbeidsinntekt.

– Hvordan opplever du det at dine barn saksøker barnevernet i Sandefjord?

– Det er rett og slett helt absurd. Det er helt uberettiget å legge ansvaret på Sandefjord kommune, sier faren.

Barnevernet skal ha fått 12 henvendelser, men alle sakene har blitt henlagt. Rådmann i Sandefjord, Gisle Dahn, sa imidlertid mandag at kommunen mener barnevernet har håndtert saken på en forsvarlig måte, og at ingen av de fem har krav på erstatning.

– Veldig glad i mine barn

Sandefjord kommune har kalt søsknenes far inn som vitne i saken, men han ønsker å være anonym i intervjuet med NRK.

– Hvordan blir det for deg å vitne?

– Det er et valg jeg har tatt fordi jeg er veldig glad i mine barn, og ønsker å følge dem og hjelpe dem til rette i det livet de har hatt, spesielt de siste seks årene.

Barna hevder at faren har vært voldelig mot dem og deres avdøde mor i en årrekke. Selv nekter han for det.

– Det har fra min side aldri vært utøvet vold ovenfor mine barn. Jeg har heller aldri, slik det er fremstilt, utøvet vold mot min kone.

Ønsker at morens dødsfall etterforskes på nytt

Moren ble funnet død hjemme i 2009. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla saken.

Barna ønsker at politiets etterforskning av saken blir gjenopptatt.

– Hva syns du om det dersom dødsfallet blir etterforsket på nytt av politiet?

– Det ønsker jeg hjertelig velkommen og syns på flere måter er på sin plass, sier faren.