– Vil stille svakere i fremtidig konkurranse

Konserntillitsvalgt mener Amedia vil stille svakere i en fremtidig konkurranse om oppdrag og inntekter etter avgjørelsen om nedleggelse i Stokke.

Produksjonslokaler Orkla Trykk, Borgeskogen Stokke

Marianne Østlie mener nedleggelsen på Borgeskogen betyr at arbeidsplassene ved de andre trykkeriene nå er reddet en stund fremover.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Tirsdag ble det kjent at trykkeriet og pakkeriet på Borgeskogen blir lagt ned.

– Når man bygger ned kapasiteten, sier man også fra seg en mulighet til fremtidig inntekter. Det er fordi vi ikke bare trykker våre egne aviser, men også at vi har prøvd å ha en sterk markedsposisjon når det gjelder andre publikasjoner og aviser som ikke er innenfor vårt eget konsern. Med dette valget mener jeg faktisk at man stiller svakere i en fremtidig konkurranse om oppdrag og inntekter, sier Marianne Østlie, konserntillitsvalgt ved Amedia.

Hun mener også at nedleggelsen får konsekvenser for avisene.

– Det er en forutsetning for denne nedleggelsen at avisene får kortere deadline, altså at de må levere sidene sine tidligere på kvelden, sier hun.

Ned 35 prosent

I 2013 omsatte Amedia for totalt 5,3 milliarder og hadde et overskudd før skatt på 81 millioner kroner. Dette var en nedgang på rundt 35 prosent fra året før. Amedia har allerede sagt opp journalister i mange aviser for å spare penger.

Amedia har sju heleide og tre deleide trykkerier i Norge. Konserndirektør John Kvadsheim sa til NRK.no i går at ledelsen velger å legge ned trykke- og pakkevirksomheten på Borgeskogen fordi det vil gi den besparelsen på utgiftene som Amedia trenger.

Les også:

77 mister jobben

Nedleggelsen av trykkeriet skal gjennomføres i løpet av seks til ni måneder, og alle de 77 ansatte på Borgeskogen fikk i går beskjed om at de mister jobbene sine.

– Det berører ikke bare dem, men også familiene deres, sier Østlie.

Tirsdag sa Kvadsheim at det ikke er noen vei utenom nedleggelse fordi lønnsomheten har gått ned de siste årene. Han la til at selskapet har gjennomført en grundig gjennomgang av sine trykkerier på Østlandet, samt kapasitets- og sårbarhetsanalyser i forkant av beslutningen.