Skjerper inn strandsonen

Det skal bli vanskeligere å få dispensasjon til å bygge i strandsonen. Regjeringen strammer inn ved lov.

Østre Bolærne
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Nøtterøy og Tjøme kommuner blir karakterisert som verstinger av myndighetene, og må trolig endre sin strand-sonepolitikk.

Vil hindre nedbygging 

Regjeringen ønsker å hindre nedbygging av strandsonen, og vil derfor endre loven for å hindre kommunene i å bygge ned sine kystområder.

 

Henriette Westhrin
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

- Nå jobber vi for det første med innskjerpinger i plan og bygningsloven, det vil også gjelde strandsonen, sier statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet.

I tillegg lages det nå et nytt rundskriv til friluftsloven, som blant annet vil tydeliggjøre og skjerpe inn allemannsretten, og hvilke rettigheter som folk har i forhold til friluftsliv.

Innskjerpe hundremetersbeltet

- Målet er å få en mer restriktiv utbygging i strandsonen, spesielt i pressområder. Det er så få områder igjen i strandsonen, og derfor er det så viktig at vi tar vare på de områdene vi har, sier statssekretæren. 

Ikke alle er like begeistret for endringene som Westhrin lovet på et seminar i dag. Per Gåsø, på Nøtterøy er uenig i at strandsonen er nedbygget, og at Nøtterøy og Tjøme har fått stempelet "verstinger".

- Jeg stiller spørsmål til begrepet nedbygging. Hvis man følger utviklingen på Nøtterøy, så har man gjennom førti år, ikke hatt fradeling av nye strandeiendommer på noen måte. Man har hatt en oppgradering av eksisterende hytter og hus, men bare en liten grad av nedbygging i form av nye hytter, sier Gåsø.

Kritisk til endring

Gåsø er også kritisk til regjeringens endringer av lovverket.

- Jeg tror de er litt på gyngende grunn. Største problemet er at lovverket er så diffust. Det kreves definisjoner og klare regler for hva som er utmark og hva som er innmark, sier grunneieren.

 

 

Endringene i lovverket vil komme i slutten av dette året, eller begynnelsen av neste år.