La denne i huset for å unngå lynnedslag

TØNSBERG (NRK): Kort tid før arkeologene gjorde seg ferdige, fant de noe spesielt.

Steinalderøks uten skaft.

IMPORTERT: Denne ble trolig importert fra Danmark i steinalderen.

Foto: Lars Haugsten/NIKU

Arkeologene har nå gjort seg ferdige med det omfattende feltarbeidet i Anders Madsens gate i Tønsberg. Fredag var siste dag ute på den 70 kvadratmeter store tomta midt i Norges eldste by.

De har gjort flere spennende funn i høst, blant annet en tynnakket flintøks som kan dateres til cirka 3800-3000 f.kr.

– Da vi ikke har naturlig tilgang til flint i Norge, er den nok importert i steinalderen fra Danmark. Øksa ble nok funnet i middelalderen, og brukt som en tordenkile, opplyser Lars Haugesten fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Steinalderøksen liggende.

STEINALDERØKS: Arkeologene har funnet flere hus og småveier under arbeidet i Tønsberg. Denne øksen ble funnet inne i et av husene.

Foto: Lars Haugsten/NIKU

«Thors hammer»

Øksen som nå skal undersøkes nærmere, ble funnet i en bygning på tomta i Tønsberg, noe som ikke er tilfeldig.

– Den er nok fra tidlig steinalder, men de la den inne i husene sine på middelalderen for å unngå ulykker som lynnedslag. Det er jo Thors hammer, kan man tenke, sier Haugesten.

Det er gjort flere spennende funn som har gjør at arkeloglogene litt klokere på hvordan Tønsberg by kan ha sett ut for 1000 år siden. Alle funnene skal nå forskes på, først på kontoret på Slottsfjellmuseet, deretter til konserveringsavdelingen i Oslo.

Tidligere i høst skrev NRK om Haugstens favorittfunn – en sjakkbrikke de tror stammer fra 1200-tallet.