Setter av ni millioner kroner til næringslivet

Fylkeskommunen i Vestfold bevilger pengene til tiltak for å løfte arbeidsmarkedet. – Vestfold skal bli et ja-fylke, sier fylkesordfører.

Rune Hogsnes i grå dress.

ØNSKER ENDRING: – Arbeidsledighet er klart en stor utfordring. Skatteinntektene faller, fylket vårt mister attraksjonsverdi som næringsfylke og fremtidsutsiktene er ikke så gode, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Foto: Helena Rønning / NRK

Vestfold har en yrkesaktivitet på 81 prosent i alderen 20-64, og ligger dermed med tre prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Det er spesielt langtidsledigheten som har vært en utfordring i fylket, hvorav over halvparten har måttet gå uten jobb i mer enn to måneder.

Det vil Vestfold fylkeskommune gjøre noe med.

– Vi gjør veldig mye i fylket akkurat nå, og vi har aldri satt av så mye penger for å støtte næringslivet i Vestfold som det vi har gjort i år, sier fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune, Rune Hogsnes.

Samarbeider med Nav

Hogsnes sier at de har satt i gang flere tiltak, deriblant et nytt prosjekt i samarbeid med Nav, som går ut på å kartlegge arbeidsmarkedet grundig.

– Det er en regional kompetansestrategi og er rett og slett for å samle inn kunnskap og se hva utfordringene egentlig er.

Han påpeker at det er veldig viktig å høre hva næringslivet trenger, hva som er de største utfordringene og spørre hva som må til for at nye bedrifter og nye arbeidsplasser skal etablere seg her.

Vi vil være et ja-fylke og vi har et ansvar som offentlig myndighet til å sørge for at rammebetingelsene er så gode at næringslivet vil etablere seg her, understreker han.

– Må redusere «mismatchen»

Tor Erik Nyberg

KONTAKTER: Samfunnsanalytiker Tor Erik Nyberg i Nav Vestfold sier at Nav bistår i å koble sammen arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Samfunnsanalytiker i Nav Vestfold, Tor Erik Nyberg, sier at det blir viktig å se på hva slags tilgang bedriftene har på arbeidskraft med riktig kompetanse.

– Nav estimerer at det kunne vært opptil 900 flere sysselsatte i fylket dersom arbeidsgivere i større grad hadde funnet personer med den kompetansen som etterspørres, sier han.

Ifølge Nyberg er det derfor viktig å redusere «mismatchen», altså det manglende samsvaret på arbeidsmarkedet.

– Da gjelder det å stimulere til økt utdanning innenfor områder hvor vi antar at det vil være et underskudd på arbeidskraft i årene fremover. Det gjelder blant annet sykepleiere, leger, yrkesfag og realfag.

Tiltak fra høyere hold

Morten Bakke

FLERE UT I ARBEID: Statssekretær Morten Bakke ved Arbeids- og sosialdepartementet sier at de skal sørge for at flere kommer ut i arbeid.

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Av kortsiktig tiltak, kan arbeidssøkere som opplever at deres kompetanse er lite etterspurt, utvide både det yrkesmessige og geografiske søkeområdet, eller bruker sin kompetanse og bakgrunn innen andre yrkesområder.

– Vi har gjort en endring i dagpengeregelverket som gjør at man kan ta videreutdanning mens man går på dagpenger. I tillegg så har vi utvidet muligheten til å få dagpenger når en starter egen virksomhet, forteller Morten Bakke, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vil ta tid

Fylkesordfører Rune Hogsnes sier at det vil ta tid før de vil se en forbedring i sysselsettingen.

– Ting vil selvfølgelig ta tid, men de tilbakemeldingene vi får fra næringslivet, viser at de synes at dette er spennende tiltak som vi helt klart vil se virkningen av. Men hvor fort virkningen vil komme, er vanskelig å si for meg.