Jubler over alternativ turnus

Sykehusansatte er villige til å jobbe 12 timer i strekk for å unngå helgevakt hver tredje uke.

Seksjonsleder Anne Skagestad.

FORNØYD: Seksjonsleder Anne Skagestad forteller om mange positive tilbakemeldinger.

Foto: Linn Løkken / NRK

Den alternative turnusen testes ut på Sykehuset i Vestfold, og går ut på at ansatte kan jobbe 12-timers vakter mot at de kun jobber hver fjerde helg istedenfor hver tredje.

Hittil har ordningen blitt innført på frivillig basis på barselavdelingen og på gastro kirurgisk avdeling med gode tilbakemeldinger.

– Jeg var redd for at ansatte skulle oppleve at det ble for tøft, men vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, sier seksjonsleder Anne Skagestad.

Ser ingen ulemper

Hun får støtte fra Sølvi Lundstrøm og Ingrid Myre. De har jobbet som jordmødre i flere år, og barselavdelingen ved Sykehuset i Vestfold var først ut med å teste alternativ turnus.

– Jeg klarer nesten ikke å se noen ulemper med denne ordningen. Jeg ser bare fordeler med en ekstra helg fri. I tillegg føler jeg at du får en veldig god oversikt over avdelingen når du går så mange timer på jobb, og du får ett vaktskifte istedenfor tre, sier Sølvi Lundstrøm.

De mener begge at 12-timersvaktene har gjort arbeidsplassen mer attraktiv.

– Vi jobber hver fjerde helg. Det synes jeg er veldig deilig. I forhold til familieliv passer det mye bedre, og for meg er det en helsegevinst i det, sier Ingrid Myre.

Færre deltidsstillinger

Seksjonsleder Anne Skagestad ser mange fordeler.

– Vi sparer noen hoder, vi sparer belastning på andre ansatte som må jobbe en ekstra helg i tillegg til sin egen, og så har samarbeidet på helg har blitt mye bedre.

Begge avdelingene ønsker å utvide mulighetene for at de ansatte kan jobbe 12-timersvakter. De ansatte oppgir at de får bedre tid til hver pasient, og at stillingsandelen øker slik at færre går i deltidsstillinger.

Robert Eriksson

PÅ BESØK: Statsråd Robert Eriksson (Frp) besøkte Sykehuset i Vestfold på tirsdag.

Foto: Linn Løkken / NRK

Kan bli fremtiden

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) tror alternativ turnus er fremtiden ved norske sykehus.

– Det betyr bedre pasientbehandling, mindre ventetid, og at flere som er syke får bedre og raskere behandling. Samtidig jobber de ansatte færre helger, noe som gir dem bedre tid til å planlegge fritid. Vi har behov for mer arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren, og da er det viktig at vi tar i bruk arbeidskraften på en god måte, sier Eriksson.

Han frykter ikke at folk skal bli utbrente som følge av 12-timers vaktene.

– Jeg registrerer at også arbeidstilsynet har godkjent disse vaktene. De er innenfor dagens vernebestemmelser og innenfor trygge grenser. På barselavdelingen har de gjort undersøkelser som viser at sykefraværet ikke har gått opp. Det er positivt, og det viser at det fungerer det godt.