Jakter fosterforeldre på campingplassen

Bufetat går nye veier for å verve fosterfamilier.

STAND PÅ FJÆRHOLMEN

STAND PÅ STRAND: Torill Eggar og Merete Schrøder sto på stand på Fjærholmen for å informere om fosterhjem. – Vi står her så lenge vind og regn ikke tar oss, smiler Eggar.

Foto: Mia Becker

Like ved stranda på Fjærholmen har Barnevernstjenesten på Nøtterøy og Tjøme, i samarbeid med Bufetat, satt opp en stand. Målet deres er å være synlige for folk.

Et noe originalt tiltak vil noen kanskje påstå, men Merete Schrøder fra barnevernstjenesten og Torill Eggar fra Bufetat har bare fått hyggelige tilbakemeldinger.

– Det er naturlig å være der folk er, enten det er på kjøpesenter, torg eller fotballbaner, sier Eggar.

Begge to mener det er fint å oppsøke steder der folk oppholder seg. De tenker at man hele tiden skal forsøke å rekruttere folk til å bli fosterhjem.

De forteller også at de fleste som kommer bort enten er nysgjerrige på hvordan det er å være fosterhjem, eller kanskje er fosterfamilie fra før.

Et forsøksprosjekt

Vanligvis er det Bufetat som rekrutterer fosterhjem i alle kommuner, men på Nøtterøy har Bufetat et tett samarbeid med barnevernstjenesten.

Kommunen er nemlig én av de tre som er en del av regjeringens forsøksprosjekt, der kommunene skal være med å rekruttere fosterhjem.

Også Røyken og Alta kommuner er med på prosjektet, som er en del av et fireårig forsøk som startet i fjor.

Hensikten er at kommunene skal få det helhetlige ansvaret for fosterhjemsomsorgen og hjelpetiltakene. Med økt ansvar skal kommunene kunne se flere tjenester som skole, helse og barnevern i sammenheng.

Det gjør at barnevernstjenesten i kommunene blir en større del av prosessen med både rekruttering, kursing, godkjenning og veiledning av fosterfamilier.

Med en slik ordning vil kommunene blant annet få større råderett over midler, større ansvar og samtidig gi større valgfrihet på valg av institusjoner. Kommunene vil derfor kunne fange opp ulike behov tidligere, og gi et helhetlig tilbud der barna bor.

Ønsker å rekruttere 1000 nye fosterhjem

Akkurat nå er det 300 barn her i Norge som venter på fosterhjem. Behovet er stort og har vært økende de siste ti årene. I alt er det cirka 11 500 fosterhjem i Norge, og Bufetats fem regioner har som mål å rekruttere 1 000 nye i løpet av året.

– Vi trenger å rekruttere flere fosterhjem enn det er barn som venter. Grunnen til det er at det er viktig å finne det hjemmet som passer, og som er det rette for barnet, sier Unni Nygaard, seksjonssjef i Bufetat.

I Vestfold er det cirka 550 fosterhjem fra før. Bufetat ønsker å rekruttere nærmere 100 nye fosterhjem i løpet av 2017.

– Vi må være synlige hele året, for å ha tilgjengelige fosterhjem når vi trenger det, sier Schrøder.

Det er alltid nødvendig med fosterhjem. Likevel er det viktig å påpeke at det er en prosess som tar tid. Schrøder understreker at det er helt uforpliktende å komme bort og ta en prat.

Hun forklarer at de aller fleste spørsmål blir besvart i neste runde av prosessen.

Ikke alle kan bli fosterhjem

Schrøder tror at de som ønsker å bli et fosterhjem, også har et ønske om å bidra.

– Da er det viktig å ha tid, og lyst, og overskudd, og en god porsjon med humor, sier Eggar.

– Og kjærlighet, legger Schrøder til.