Hjelpepleiere presses ut av sykehusene

Fagforbundet mener sykepleierne tar jobbene til hjelpepleierne, og legger skylden på Norsk Sykepleierforbund.

Høyeste sykefravær i yrker innen helse og sosial

ILLUSTRASJON: Fagforbundet mener helsefagarbeiderne presses ut av norske sykehus.

Foto: NRK

Siden 2008 har over 1300 årsverk for helsefagarbeidere blitt borte ved norske sykehus, ifølge Statistisk sentralbyrå. Når en hjelpepleierstilling ved sykehus blir ledig, er det svært sjelden at den stillingen blir besatt av en hjelpepleier, eller helsefagarbeider som det nå heter.

Trist utvikling

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på Sykehuset i Vestfold, Geir Tollefsen, mener at Sykepleierforbundet har skylden.

Geir Tollefsen, Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved SiV

PROFESJONSKRIG: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset i Vestfold, Geir Tollefsen, mener Sykepleierforbundet presser helsefagarbeidere ut av sykehusene.

Foto: Guro Hatlo

I 2014 var det 316 hjelpepleiere og helsefagarbeidere ansatt ved Sykehuset i Vestfold. I 2018 er det 242 av totalt 5500 ansatte.

Tollefsen mener dette er en trist utvikling, og at det er resultatet av en profesjonskrig som har pågått i mange år. Han sier at de fleste som er avdelings- eller seksjonsledere ved sykehusene er utdannet sykepleiere, og at disse prioriterer sin egen yrkesgruppe når det blir ledige stillinger.

Vi må ha sykepleiere

Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset i Vestfold, Tone Woll Buer, er ikke enig at det foregår en profesjonskamp.

Tone Woll Buer

TRENGER KOMPETANSE: Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset i Vestfold, Tone Woll Buer, mener sykepleiere kan gjøre alle pasientrelaterte oppgaver, noe som gir større fleksibilitet.

Foto: Guro Hatlo

Buer sier at ressursene er knappe ved sykehusene. Da blir ofte helsefagarbeidere byttet ut med sykepleiere, fordi en sykepleier kan gjøre alle pasientrelaterte oppgaver.

–Pasientene som blir innlagt er eldre og sykere nå enn før, og har mer komplekse og sammensatte diagnoser. Da må det være sykepleierkompetanse i behandlingen av pasienten oftere enn før, sier Buer.

Må tenke langsiktig

Tollefsen i Fagforbundet mener det må tas grep nå for å møte det store behovet for helsepersonell i nær fremtid, og da vil Norge være avhengig av at helsefag fortsatt er et attraktivt yrke. Ett av grepene kan være å justere utdanningen for helsefagarbeidere, ifølge Tollefsen.

–Vi får mer komplekse pasientgrupper inn på sykehusene. Det mener jeg også fremtidens helsefagarbeidere kan håndtere, og ikke bare sykepleiere.

Har vært en uheldig utvikling

HR direktør ved Sykehuset i Vestfold, Bente Krauss, er heller ikke enig i at flest mulig sykepleiere på sykehuset er den beste løsningen. Sykehusene kommer til å trenge flere helsefagarbeidere. De skal også heve sin kompetanse slik at de kan bidra inn i teamene rundt pasientene. Hun er ikke enig med sykepleierforbundet, og mener helsefagarbeiderne kan ta over oppgaver fra sykepleierne.

Bente Krauss

TRENGER HELSEFAGARBEIDERE: HR-direktør, Bente Krauss ved Sykehuset i Vestfold mener helsefagarbeidere trengs på norske sykehus i fremtiden.

Foto: Guro Hatlo / NRK

– Helsefagarbeiderne skal ikke ut av sykehuset, for vi trenger dem. Det er klart at det er oppgaver for helsefagarbeiderne i et sykehus som ikke sykepleierne trenger å gjøre, sier Krauss.

Alle må ikke bli sykepleiere for å jobbe med pasienter

Sykepleierne tar stadig over oppgaver fra legene, og det krever utdanning. For at helsefagarbeidere skal kunne ta over oppgaver fra sykepleierne, mener Buer at kompetansen deres må heves opp til sykepleiernivå. Buer er i tvil om helsefagarbeiderne er så interessert i det.

–Vil de det? Da må de det da. Det kan de. Jeg har gjort det selv. Jeg var hjelpepleier og tok sykepleierutdanning, sier Buer

Tollefsen i Fagforbundet er ikke enig med Buer i at alle trenger å bli sykepleiere for å håndtere pasienter på et sykehus.

–Vi har andre autoriserte yrkesgrupper på sykehuset som for eksempel ambulansearbeiderne som har en stor grad av delegering av oppgaver fra både leger og sykepleiere. Det opplever helsefagarbeiderne og hjelpepleierne i kommunene også, så hvorfor ikke på sykehusene? Her begrenser man det veldig.