Flere overlater gravstellet til profesjonelle

– Stadig flere setter vekk gravstellet til ansatte ved kirkegårdene, eller til profesjonelle firmaer. Tidsklemma, lange sydenopphold, eller flytting er blant årsakene.

Pårørende steller grav på Tønsberg gamle kirkegård.

Gravstell er fortsatt en jobb de fleste nordmenn gjør selv. Men nå er en ny trend på gang.

Foto: Hans Petter Reppe / Nrk

Ny trend

Fortsatt er det slik at de alle fleste graver stelles av pårørende selv, samtidig blir en ny trend stadig tydeligere. Gravstellet tas over av profesjonelle, – i kirkelig eller privat regi.

I Tønsberg er det rundt 36 000 graver, og snaue tusen av dem er med på en avtale med kirken for å slippe gravstell

Vil ikke bry familien

Det handler også om eldre mennesker som vil være tidlig ute, som planlegger egen begravelse, og som vil skåne barna sine for arbeidet med et gravsted.

– Mange ringer om dette fordi de ikke vil være til last for familien, sier Marit Maarud i Tønsberg Mellomkirkelig Råd.

Marit Maarud

Marit Maarud i Tønsberg Mellomkirkelig Råd.

Foto: Hans Petter Reppe / Nrk

Flere løsninger

Hun kan også tilby dem som tar kontakt en annen løsning, hvor avdøde får plass i en navnet minnelund med et lite skilt i stedet for egen gravstein.

Da er det kirkegårdens ansatte som tar seg av stellet rundt minnelunden. Men det forutsetter av den som dør blir kremert.

Tidsklemme-generasjonen

Maarud tror trenden med at folk setter bort jobber som forrige generasjon gjorde selv, er kommet for å bli.

I dag er det vanlig å hyre noen til å klippe hekken, pusse fritidsbåten, eller vokse bilen. Å få noen til å stelle avdøde slektningers grav er kanskje det nye.

Private på banen

Maries Blomsterservice på Vear utenfor Tønsberg er blant de private aktørene som tilbyr gravstell. 1.430 kroner koster det for å stelle en grav fra mai til høsten. I tillegg kommer en vinterpakke på 320 kroner dersom du vil ha gravstell hele året. Prisen ligger litt over det kirken tar for de samme tjenestene.

Siril Kvitberg

Siril Kvitberg i familiebedriften Maries Blomsterservice.

Foto: (privat) / Nrk

– På sommeren er vi på gravene hver femte dag for å vanne, sier eier av familiefirmaet, Kristine Kvitberg.

Bekrefter trenden

Også Kvitberg bekrefter trenden og behovet, men sier at selv om hun får mange henvendelser fra hele Vestfold, dekker hun bare Tønsberg og Nøtterøy. Hennes erfaring er at pårørende selv steller graven de første årene, før de tar kontakt for å slippe gravstellet.

Hun tror det fortsatt er slik at mange stoler mest på kirken, og at de fleste kundene henvender seg dit først. Men Kvitberg mener de mange henvendelsene til hennes firma viser at det også er plass til private.

Velstelte graver på Tbg gml kirkegård.

Gravene på Tønsberg gamle kirkegård er velstelte.

Foto: Hans Petter Reppe / nrk