Får avslag på pensumbøker

Ressursmangel gjør at blinde Ola (13) ikke får bøkene som skolen ønsker til høsten.

Ola leser

UTEN BOK: Ola liker å lese i punktskriftsbøkene sine. Nå må han klare seg uten dem på ungdomsskolen.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Skolen mener Ola Gullstrand har best læringsutbytte ved å bruke punktskriftsbøker. Likevel får de avslag av Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) på samtlige bøker.

Norges Blindeforbund frykter at flere blinde elever kan miste tilbudet med punktskriftsbøker i fremtiden.

Avslag

NRK møter Ola og pappa Tage Gullstrand hjemme i huset deres på Nøtterøy. Ola har sommerferie, og den skal brukes til å lade opp til ungdomsskolen som han begynner på i høst.

For det er mye energi som settes i sving når Ola skal bli kjent med en ny skole, nye mennesker, en ny skolevei og nå også en ny læringsmetode.

– Det er så mye han må bruke kreftene sine på. På toppen av det hele så får han ikke punktskriftbøker som han er vant til å bruke, det blir utfordrende.

Pappa Tage

– Hva synes du om at du ikke får bøker, Ola?

– Trist, svarer han.

Ola på rommet

SKUFFET: Ola Gullstrand sier han er lei seg for at han ikke får punktskriftsbøker, slik skolen ønsker at han skal ha.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Han blir mer annerledes

Ola er som en hvilken som helst 13-åring, men han er likevel annerledes fordi han ikke kan se. Pappa Tage bekymrer seg for at Ola vil skille seg enda mer ut nå som han ikke får bøker.

Tage Gullstrand

BEKYMRET: Pappa Tage Gullstrand mener sønnen Ola har rett på skolebøker på lik linje med andre barn.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Jeg blir frustrert, jeg blir skikkelig trist. Det er diskriminerende, for jeg mener Ola skal ha lik rett på skolebøker som alle andre, forteller pappa Tage.

– Det blir ikke så lett å gjøre lekser hjemme hos andre. Og ofte fungerer ikke dataen min som den skal, og da får jeg ikke gjort lekser

Ola (13)

Ola skulle gjerne sluppet å dra med seg datamaskinen med den kostbare og relativt store leselisten.

Blindeforbundet raser

– Det er uakseptabelt at blinde elever ikke får bøkene de ønsker i punktskrift, sier seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, i Norges Blindeforbund.

Sverre Fuglerud, blindeforbundet

UAKSEPTABELT: Seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, i Norges Blindeforbund frykter at flere vil få samme avslag som Ola.

Foto: Ingar Næss

Dette er første gangen han hører om en elev som får avslag på nesten alle punktskriftsbøkene som det er søkt om.

– Dette er en fallitterklæring. Punktskriftsbøker har man produsert i mange tiår, og vi må ikke nå komme i en situasjon hvor man sier at dette har vi ikke råd til å gjøre, mener seksjonslederen.

Fuglerud er selv blind og ivrig bruker av punktskriftsbøker. Han mener det er stor forskjell på å bruke fysiske bøker fremfor elektroniske varianter.

– Da jeg fikk høre om Olas sak var min første tanke at dette ikke kunne være riktig.

Sverre Fuglerud, seksjonsleder Norges Blindeforbund

– Kompleks situasjon

– Vi har ressursproblemer hvis vi skulle levert alle formater til alle elever, det er simpelthen ikke mulig.

Niels-Erik Mathiassen

RESSURSPROBLEMER: Statped har ikke mulighet til å levere punktskriftsbøker til alle elever. Likevel sørger de for at elevene har de lærematerialene de trenger, lover avdelingsdirektør Niels-Erik Mathiassen i Statped.

Foto: Statped

Avdelingsdirektør ved avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling hos Statped, Niels-Erik Mathiassen, bekrefter at de ikke klarer til å fremskaffe nok punktskriftsbøker.

– Det er en kompleks situasjon, med mange hensyn som skal tas.

Niels-Erik Mathiassen, Statped.

Han understreker at det viktigste for Statped er at alle elever får de læremidlene de har krav på. Det mener han Ola får med elektronisk leselist.

– På ungdoms- og videregående skoler er det generelt liten etterspørsel etter punktskriftsbøker. Dette er noe man går mer bort fra desto nærmere elevene kommer yrkeslivet, der er det mest vanlig å bruke datamaskin, mener Mathiassen.

Statped har nettopp igangsatt et prosjekt, hvor de jobber med å kunne lage hurtigere og bedre konverteringer mellom formatene, slik at elevene i fremtiden vil kunne velge fritt mellom elektronisk eller papirversjon – eller begge.