Eldre er mer aktive enn unge

Personer mellom 67 og 79 år har best resultater på spørsmål om fysisk aktivitet i en ny folkehelseundersøkelse.

Andelen som svarer at de trener 2-3 ganger i uken eller oftere er høyere blant 70-åringer enn blant 20-åringer i Vestfold.

ELDRETRIM: Rundt 25 personer trener hver tirsdag på Sjølystsenteret på Nøtterøy.

– Jeg trodde de unge var flinkere enn oss, sier Erna Røsbak (66) og ler.

Sammen med rundt 25 andre trener hun på Sjølystsenteret på Nøtterøy hver tirsdag. I løpet av timen har gruppen, som stort sett består av personer eldre enn 60 år, vært gjennom både styrke-, kondisjons- og balansetrening.

– Det er viktig for helsa vår, sier Røsbak.

Hun tror eldre er bevisst på at trening er viktig for å beholde en god helse, men er likevel overrasket over at eldre ser ut til å være mer aktive enn unge.

– Ser aktive eldre i hverdagen

Folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund

SER AKTIVE ELDRE: Folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund, sier at han ofte ser aktive eldre.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I Folkehelseundersøkelsen for Vestfold, som ble presentert av Folkehelseinstituttet og Vestfold fylkeskommune på onsdag, svarer 3500 vestfoldinger på spørsmål om helse og fysisk aktivitet.

Resultatene viser at 7 av 10 kvinner mellom 67 og 79 år svarer at de er fysisk aktive 2–3 ganger i uken eller oftere. Bare 6 av 10 kvinner mellom 18 og 24 år svarer det samme. Blant menn er det jevnere, men også her er det de eldste som svarer at de er fysisk aktive oftest.

– Da jeg så tallene ble jeg først overrasket. Men jeg innser at jeg faktisk ser en god del av disse eldre kvinnene som er aktive i hverdagen. Jeg ser at de er ute og måker snø, går seg en tur eller kommer med handleposer fra butikken, sier folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund.

– Trening gir gode opplevelser

Undersøkelsen er en del av et pilotprosjekt der Folkehelseinstituttet vil ha svar på om man bør gjennomføre fylkesvise folkehelseundersøkelser i hele landet i framtiden.

– Kan årsaken til resultatene være at eldre har en annen definisjon på hva det å være fysisk aktiv betyr?

– Det kan det være, men jeg tror enda mer på at de eldre er mer bevisst på hva som gir dem livskvalitet, og at de får gode opplevelser av å være fysisk aktive, sier Kippersund.

Treningstimen på Sjølystsenteret på Nøtterøy avsluttes med pusteøvelser. Etter timen er Lise-Marie Holm (88) klar for nye aktiviteter.

– Nå skal jeg inn og hjelpe til på kjøkkenet, sier 88-åringen.

– Jeg går også på seniordans og har hus og hage, så jeg må jo si jeg er aktiv.

Eldretrim på Sjølystsenteret på Nøtterøy

AKTIV 88-ÅRING: Lise-Marie Holm er den eldste deltakeren under tirsdagens trening.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Spiser sunnere

Selv om eldre i Vestfold svarer at de er mer fysisk aktive enn de unge, er ikke Liv Gabrielsen bekymret for de yngre.

– Jeg synes de flyr på treningssenter hele tiden, så jeg trodde nok kanskje de trente mer enn oss, sier Gabrielsen.

– Men jeg trimmer jo sammen med en del 70- og 80-åringer som tar treningen veldig alvorlig.

Trening for eldre på Nøtterøy

VIKTIG FOR LIVSKVALITET: Åse Lundegaard (i midten) sier trening er noe av det viktigste eldre gjør.

Foto: Henrik Bøe / NRK