Drapet på Kristin Juel Johannessen: DNA-sporene som kan felle 39-åringen

LARVIK/TØNSBERG (NRK): Nye analyser viser DNA-funn fra drapstiltalte Henning Hotvedt (39) under Kristin Juel Johannessens negler. 39-åringen nekter fortsatt enhver befatning med drapet.

Kristin Juel Johannessen

FAMILIEN VIL HA SVAR: 17 år etter drapet kan familien kanskje få et endelig svar på hva som skjedde. Dette bildet er tatt under en 17. mai-feiring hjemme hos familien.

Foto: Privat

Tirsdag klokken 09.00 starter rettssaken mot Hotvedt i Borgarting lagmannsrett i Oslo. Han har tidligere har vært tiltalt, dømt og deretter frikjent for drapet i Vestfold for over 17 år siden.

Kom aldri hjem

Kristin Juel Johannessen fra Østre Hedrum i Larvik ble funnet brutalt drept 5. august 1999, 12 år gammel. Hun syklet hjemmefra for å bade med en venninne, men dukket ikke opp ved Goksjøvannet til avtalt tid.

Hun ble funnet drept i et skogholt ved Reppesgårdveien på Mørk i Hedrum samme kveld. Obduksjonsrapporten viste at hun ble kvalt.

Henning Hotvedt (da 23) ble siktet og senere tiltalt for drapet i 2000. Saken tok en dramatisk vending etter fellende dom i tingretten, da nye DNA-analyser førte til at 39-åringen ble frikjent før ankesaken.

Omstridt bevis

9. juli i fjor ble det kjent at han var pågrepet for drapet igjen, 13 år etter frikjennelsen.

Tiltalte har hele tiden nektet for å ha noe som helst med drapet å gjøre. Ifølge forsvarer, Brynjar Meling, mener Hotvedt at DNA-et på Kristin må skyldes noe annet enn at det er påført ved drapshandlingen.

Bakgrunnen for politiets pågripelse av Hotvedt i 2015 var nye DNA-prøver i forbindelse med en mindre narkotikaforbrytelse.

I mai i år skrev Sandefjords Blad at han avga denne prøven frivillig under en ransakelse den 22. juni 2015. 1. juli ba politiet Folkehelseinstituttet om at resultatet ble lagt inn i DNA-registeret. Like etter gjorde Kripos et søk som knyttet Hotvedt til funn på offerets hender.

DNA-profilen er hentet fra celler under avdødes fingernegler, opplyste politiet under en pressekonferanse.

Hårstrå viktig bevis

Her ser du informasjon om Kristin-saken som starter i Borgarting lagmannsrett 16. august. En mann er tiltalt for drapet, 17 år etter at 12 år gamle Kristin Juel Johannessen ble funnet død i Larvik. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

TIDSLINJE: Drapet på Kristin Juel Johannessen i august 1999 har en lang historie hos norsk politi og rettsvesen. Denne tidslinjen tar for seg de viktigste hendelsene. Bildet av Kristin er tatt første skoledag.

Også under straffesaken i Larvik tingrett i 2001 var det nettopp DNA-analyser som avgjorde saken.

Bevisene som ble lagt fram i retten, viste at et hårstrå som ble funnet på drapsstedet stammet fra en person i tiltaltes nærmeste familie. DNA-prøvene førte til en fellende dom i tingretten i desember samme år. Hotvedt anket dommen, men før saken kom opp i lagmannsretten snudde en ny analyse av hårstrået fra et tysk laboratorium opp ned på saken. De mente håret stammet fra en kvinne.

Resultatet førte til at påtalemyndigheten innstilte på frikjennelse og trakk saken.

Faren har etterforsket

Kristins far, Roar Juel Johannessen, har selv lagt ned utallige timer for å finne ut av hva som skjedde med datteren hans.

Han har sagt til NRK at han nå håper på en domfellelse i saken. Han har i mange år ment at Hotvedt sto bak drapet, men har aldri navngitt 39-åringen offentlig.

Både han og resten av familien skal være til stede i Borgarting lagmannsrett.

Roar Juel-Johannessen.

RAR FØLELSE: – Vi har ikke noen fasit på hvordan den første dagen i retten blir. Alt blir vel veldig alvorspreget når vi kommer inn i rettssalen. Vi har sett frem til det, det er det vi har jobbet med i disse årene, så vi får hoppe i det og håpe at det går greit. Det blir en rar følelse å reise til Oslo, sa Roar Juel Johannessen da NRK møtte ham uken før rettssaken. Her er han tilbake på stedet der datteren ble funnet for 17 år siden.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Sentrale temaer i saken

I april i år meldte VG at politiet ikke kunne gjøre rede for flere bevis i saken, blant annet sykkelen Kristin brukte da hun forsvant i 1999.

Forsvarer Brynjar Meling mener at dette, samt det at bevisene er gamle og hvordan bevisene er blitt håndtert og oppbevart, blir et sentralt tema i saken.

Statsadvokat Alf Martin Evensen er enig med Meling.

– Særlig i forhold til beslag fra avdøde og tiltalte, sier han til NRK før rettssaken.

Det er satt av fire uker til saken i Borgarting lagmannsrett.

Statsadvokat Alf Martin Evensen

LETTELSE: – Jeg tror det vil være en lettelse for mange, særlig for avdødes familie, at vi nå kommer i gang. At saken igjen skal behandles og at vi kanskje kan få en endelig avgjørelse av det som skjedde på Mørket 5. august 1999, sier statsadvokat Alf Martin Evensen.

Foto: Lina Hekkli / NRK
Kristin

DYPT SAVNET: Kristin Juel Johannessen (12) kort tid før hun ble drept.

Foto: Privat