Normal

Denne oppdaget ukjente kulturminner under bakken

Et gravfelt fra jernalderen er funnet i Barkåker.

Georadaren på et jorde.

FUNN: Denne georadaren blir brukt til å undersøke hva som befinner seg under bakken. Til nå har den gjort noen interessante funn i Vestfold.

Foto: NIKU

Minst en gravhaug, fem gravrøyser og flere bosetningsspor har blitt avdekket nord for Barkåker.

Funnene er gjort i forbindelse med utbygging av dobbeltsporet mellom Barkåker og Nykirke.

Trolig fra jernalderen

Som en del av arbeidet skal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gå gjennom 85 hektar mellom Nykirke og Barkåker i Horten, Tønsberg og Re kommuner. Området tilsvarer cirka 170 fotballbaner.

Hittil har de gått gjennom 55 hektar, noe som har ført til flere arkeologiske funn.

– Foreløpig er et gravfelt, bosetnigsspor og stolpehull etter boliger funnet, sier Trude Aga Brun, rådgiver i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

– Vi vet ikke alderen, men gravfeltet er sannsynligvis fra jernalderen. Mye tyder på at resten av det som funnet, er fra samme periode, fortsetter hun.

Funnene er gjort takket være et georadarsystem. Georadaren minner litt om et ekkolodd som brukes på sjøen. Altså noe som sender og mottar radiosignaler, og som varsler dersom noe ligger nede i bakken.

Første gang

Det er NIKU som står bak undersøkelsen på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket. Dette er første gangen de har brukt et slikt verktøy under et byggeprosjekt som dette.

Det er imidlertid ikke siste gang.

– Vi har utviklet denne metodikken over flere år, og nå kan vi faktisk levere dette som en fast tjeneste ved veibygging og andre store byggeprosjekter, sier arkeolog og avdelingsleder på NIKU, Knut Paasche.

NIKU og Vestfold fylkeskommune kommer til å bruke vinteren til å tolke de dataene som har blitt hentet ut.

Brun opplyser at funnene ikke får noen konsekvenser for den videre planleggingen av dobbeltsporet.