NRK Meny
Normal

– Vil få konsekvenser for Oslofjorden

Forsvarssjefen foreslår å legge ned hele Sjøheimevernet. Det betyr at en innsatsstyrke på 300 mann blir lagt ned i Horten

Kapteinløytnant Jens Christian Mikkelsen

Områdesjef i Sjøheimevernet i Oslofjorden, Jens Christian Mikkelsen, mener det er en feil å legge ned Sjøheimevernet.

Foto: Ørjan Mathis Tvedt

Torsdag formiddag la forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen frem sitt fagmilitære råd for Forsvarets videre utvikling. Bruun-Hansen mener økonomiske etterslep krever endringer i Forsvaret hvis det skal forbli relevant i fremtiden.

En av endringene som ble foreslått var å legge ned Sjøheimevernet. I Horten betyr det nedleggelse av to heimevern-områder.

Områdesjef i Sjøheimevernet i Oslofjorden, Jens Christian Mikkelsen, mener en nedleggelse vil få store konsekvenser for kontrollen av Oslofjorden.

– Sjøheimvernet er en avdeling som er spredt langs hele norskekysten. Det er ikke så mange andre organisasjoner i Norge som kan være tilstede langs hele kysten, sier Mikkelsen.

Marinemusikken i Horten kan forsvinne

Forsvarssjefen: – Vi må øke tilstedeværelsen i Nord-Norge

For dårlige løsningsforslag

Mikkelsen forteller at Sjøheimevernet blant annet har i oppgave å støtte Marinen og Kystvakten, samt og sørge for sikring av bestemte objekter langs norskekysten.

Ett av forsvarssjefens forslag er at satellitter og droner kan erstatte kontrolleringen av noen områdene langs kysten, hvis vernet legges ned. Mikkelsen mener ikke det er en tilstrekkelig løsning.

– Det er ingen av løsningene som er foreslått som innebærer noen som kan gå ut fysisk og møte ulike situasjoner som måtte oppstå, sier Mikkelsen.

Han mener politikerne har en klar forståelse om hva Sjøheimevernet og Heimevernet kan bidra med. Han mener også mange ser hvor viktig det er å beholde dem.

– Når forsvarssjefen, med begrensede midler, har fått i oppdrag å sikre Norge på en best mulig måte så er det utrolig at han velger å legge ned den mest kostnadseffektive organisasjonen landet har, sier Mikkelsen.