NRK Meny
Normal

– Vi blir konteinere som hører og ser mye

Sogneprest etterlyser et system som tilbyr prester debrifinger.

Profilbilde av Inger Bækken.

ETTERLYSER TILBUD: Inger Bækken mener det er viktig at prester får snakke ut om det de opplever på jobb.

Foto: Anette D. Stensholt / NRK

– Jeg har vært prest siden 1989, og har hatt én debrifing. Det var i forbindelse med Utøya, og et tilbud fra kommunen.

Inger Bækken, som er sogneprest på Nøtterøy, mener det er viktig å huske at også omsorgspersoner kan ha behov for å snakke med noen.

– Vi blir konteinere som hører og ser mye. Vi har taushetsplikt, men det handler om å få lagt fra oss de opplevelsene vi har, slik at vi kan gå videre til nye oppgaver.

Utspillet kommer etter en debatt om dødsbudskap. Bækken har tidligere uttalt at det er unaturlig at prester skal komme med dødsbudskap når kirke og stat er adskilt.

Selv om det formelt er politiet som har ansvar for å overlevere dødsbudskap, gis oppdraget ofte til prester, enten den lokale presten på dagtid eller en prest som inngår i en beredskapsordning, skrev Vårt Land denne uken.

Hun mener prester i mye større grad enn i dag må få tilbud om debrifinger hvis ordningen skal fortsette.

– Jeg er etterlyser et system som gjør at vi blir fanget opp. Jeg er glad for at vår arbeidsgiver nå tar tak i dette.

Jobber med å få på plass tilbud

– Jeg tenker at dette er et område hvor Kirken som arbeidsgiver må ta ansvar for sine arbeidstakere. Det som beskrives høres ut som et altfor svakt tilbud til prester som står i vanskelige situasjoner, sier Kjetil Haga, som er fungerende biskop i Tunsberg bispedømme.

Han forteller at de er i dialog med prestene, og jobber med å gi ansatte tilgang til debrifinger etter vanskelige situasjoner.

– Prester står i mange situasjoner der de tar imot mye. Da er det viktig at også prestene kan snakke om, og bearbeide det de har opplevd.

Haga mener det er gjort mye godt arbeid, også på landsbasis, de siste årene, men at ting fortsatt kan bli bedre. Han sier prester bør ha et tilbud de kan benytte seg av umiddelbart etter krevende hendelser.