– Unaturlig at prester kommer med dødsbudskapet

– Vi kan komme på døren til hvem som helst, sier sognepresten, som ønsker at dødsbudskap skal være politiets oppgave.

Profilbilde av Inger Bækken.

DØDSBUDSKAP: Sogneprest Inger Bækken på Nøtterøy sier hun noen ganger er redd når hun går med dødsbudskap, og at hun har opplevd aggresjon i forbindelse med slike oppdrag.

Foto: Anette D. Stensholt / NRK

Sogneprest Inger Bækken på Nøtterøy mener ordningen med at prester skal komme med dødsbudskapet til folk, har gått ut på dato.

Hun mener det ikke er riktig i en tid hvor stat og kirke er adskilt.

– Da synes jeg det er unaturlig at vi som prester skal gjøre en tjeneste på vegne av en statlig etat. Det er egentlig politiets jobb, som de delegerer til oss. Det står i vår tjenesteinstruks, men det var annerledes før. Da var folk i større grad medlemmer i Den norske kirke.

– Vi kan komme på døren til hvem som helst. Vi aner ikke om de er medlemmer, om de kanskje tilhører en annen tro, eller om de ikke tror på noe. Så plutselig skal vi inn i stua til folk i deres mørkeste øyeblikk. Det synes jeg er problematisk.

– Farlige situasjoner

Selv om det formelt er politiet som har ansvar for å overlevere dødsbudskap, gis oppdraget ofte til prester, enten den lokale presten på dagtid eller en prest som inngår i en beredskapsordning, skriver Vårt Land.

Bækken mener politiet bør ha oppgaven.

– Politiet er menneskekjennere. De vet hvordan de skal håndtere kriser, og de har også midler til å ta vare på seg selv hvis de kommer opp i farlige situasjoner. Det kan også skje, sier hun til NRK.

Bækken er medlem i fagforeningen Teologene, og forteller at hun og andre kolleger har tatt dette videre som en fagforeningssak.

– Det handler også om vår sikkerhet som arbeidstakere. Vi kan be politiet være med oss, men vi har ingenting å beskytte oss med hvis vi kommer opp i farlige situasjoner.

– Har følt meg trua

Sognepresten opplyser videre å ha opplevd ubehagelige situasjoner selv, uten å ville gå i detalj på grunn av taushetsplikten.

– Men jeg kan si at jeg har følt meg trua, og at jeg har opplevd å måtte forsøke å dempe et aggresjonsnivå.

Leder Martin Enstad i Presteforeningen bekrefter overfor Vårt Land at enkelte prester har havnet i truende situasjoner når de går med dødsbudskap.

Dialog

Petter Aronsen, leder av politiets operasjonssentral i Vestfold, er sier det ikke hersker noen tvil om at det er politiets oppgave å overbringe et dødsbudskap. Han sier politiet er takknemlig for den hjelpen de får av Den norske kirke, og at politiet er opptatt av dialog med prestene.

– Dersom enkelte prester føler frykt, er det ikke noe i veien for at prest og politi kan overlevere budskapet sammen. Det er viktig at presten og politiet kommuniserer om dette, sier han.

I en e-post til NRK skriver fungerende biskop i Tunsberg bispedømme, Kjetil Haga, at uansett hvem som skal ha ansvaret med å gå med dødsbudskap i tiden fremover, så påligger det arbeidsgiver å ivareta arbeidstaker på en forsvarlig og god måte.

«På dette området kan Den norske kirke som arbeidsgiver bli enda bedre med hensyn til både rutiner og oppfølging av prester i forbindelse med dødsbudskap», heter det videre i e-posten.