NRK Meny
Normal

– PST må fortelle oss om ekstremistiske ungdommer

Yousef Assidiq mener at PST må si fra til lokalt politi med én gang de oppdager at ungdom er på vei inn i radikale miljøer.

Yousef Bartho Assidiq på Grønland

Yousef Assidiq mener at regjeringas handlingsplan for forebygging av ekstremisme ikke fungerer i praksis. – PST må ta kontakt med lokalt politi med én gang de blir bekymra for om ungdom holder på å bli radikaliserte.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

I et debattinnlegg i Aftenposten i dag skriver Yousef Bartho Assidiq fra Nøtterøy følgende: «PST må snakke med oss!»

Innlegget handler om å hindre at ungdom blir radikalisert. «Regjeringen har laget en handlingsplan for forebygging av ekstremisme, men denne planen er bare god på papiret», skriver Assidiq, som er prosjektkoordinator i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

I innlegget beskriver han Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nærmest som en propp i systemet når det gjelder å forebygge ekstremisme.

– PST må snakke med Minotenk, politi og kommune slik at ekstremisme lettere kan forebygges. Vi opplever ikke at dette blir gjort i dag, sier Yousef Assidiq fra Nøtterøy til NRK.no.

– Minotenk kommer for sent inn

Minotenk jobber en del med familier som har sønner og døtre på vei inn i radikaliserte miljøer.

– Når de kommer til oss, forteller de at PST i fire- fem måneder har visst at sønnen eller datteren deres har vært på vei inn i slike miljøer. PST tok kontakt da de fikk vite dette. Når vi deretter ringer kommunene, er dette som regel helt nytt for dem, sier Assidiq, og legger til:

– Vi mener PST bør gi beskjed til kommunen om ungdommer omtrent med én gang de får vite at de er på vei inn i ekstreme miljøer. Jeg mener PST er en «propp i systemet» fordi de ikke gjør dette i dag.

Hadde PST sagt fra til politiet, mener Assidiq at politiet igjen kunne trukket inn relevante aktører som Minotek, barnevern eller andre kommunale instanser for å prøve å hindre ungdommen i å reise til Syria.

– I mange tilfeller får ikke Minotek muligheten til å prøve å hjelpe folk. Når vi kommer inn i saken, er ungdommene allerede på flyplassen for å reise, eller har allerede reist.

Ønsker en erfaringskonferanse

Assidiq ønsker at regjeringa arrangerer en erfaringskonferanse, slik at færre norske ungdom blir radikaliserte.

– Her ønsker jeg at lederne av for eksempel politiet og PST snakker om rutinene sine, og at finner ut hvorfor PST fungerer som en propp. PST kan snakke om hva de kan gjøre med dette – hvis de får lov til å gjøre noe i det hele tatt.

Minotenk har spilt inn forslaget om erfaringskonferansen til politisk ledelse.

Han sier at Minotenk ser at det er store lokale forskjeller på når andre instanser enn PST får vite om ungdom som holder på å bli radikaliserte.

Assidiq sier at foreldrene med barna som blir del av ekstreme miljøer gjerne er ressurssvake.

– Mange av foreldrene som har tatt kontakt med oss har sagt at det har vært et siste rop om hjelp. De har ikke orket å gå til ulike kommunale instanser for å spørre om hjelp, de har nok med å ta vare på seg selv. Da trenger vi at PST ta en mye mer aktiv rolle og involverer andre parter også, sier Assidiq.