Hopp til innhold

– Endring i språk og klær kan avsløre radikalisering

PST-leder ber folk melde fra hvis de ser at en ungdom plutselig endrer adferd, klær og språkbruk. Tidlig innsats kan stoppe radikalisering.

Hassan Dhuhulow med klassen på videregående

Hassan Dhuhulow med klassen på videregående.

Foto: Privat

Det finnes miljøer i Vestfold som PST holder et øye med. Hvor mange vil ikke PST-leder i Vestfold, Roy Sandvik si.

To av de mest kjente radikale muslimer i Norge kom fra Larvik.

Roy Sandvik

Roy Sandvik leder PST i Vestfold

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Vi tror ikke det er verre i Larvik enn andre steder i Vestfold, sier Sandvik.

Han mener alle bør følge med og være modige nok til å melde fra hvis det oppleves som bekymringsfullt.

Det gjelder særlig de som jobber med ungdom. Skolen, fotballklubben og andre arenaer der man er i nærkontakt med utsatte personer er aktuelle steder.

– Vi vil gjerne ha tips hvis man ser noe som bekymrer, sier Sandvik.

Må gripe inn tidlig

Selvportrett av Hassan Dhuhulow

Selvportrett av Hassan Dhuhulow

Foto: Privat

– Når en radikalisert person er klar til å reise utenlands er det for seint, sier PST-lederen i Vestfold. – Hvis vi får tips om en pågående radikalisering tidlig nok, kan vi kanskje gjøre noe.

– Skole, andre etater, politiet kan sette inn tiltak tidligere, når de er klare for å reise utenlands er det for seint, fortsetter Sandvik.

PST kan ikke med dagens lovverk pågripe noen som de tror er på vei ut av landet for å drive terror. De må kunne bevise det for å kunne gripe inn.

Les også:

Klær og språk kan avsløre

Hva skal man se etter?

Mohyeldeen Mohammad

Mohyeldeen Mohammad er en av de mer omtalte islamistene i Norge, også han vokste opp i Larvik

Foto: NRK

Det kan være endringer i utseende, væremåte, klesdrakt, måten å uttrykke seg på og hvilke fora de deltar i på nett.

Sandvik legger spesielt vekt på at man skal være på vakt når en person får veldig bastante meninger og lite nyansert syn på forskjellige ting.

– Det kan indikerer at de er i ferd med å låse seg fast i et spor som har en voldelig utgang. Det er det vi er mest bekymret for i PST, sier han.

– Men de fleste går ikke fra ekstreme meninger på nett til vold, legger han til.