NRK Meny
Normal

Måtte flytte utenlands for å få jobb

Norske bedrifter må bli flinkere til å se på nyutdannede som en ressurs, sier Thomas Brekke, førstelektor innenfor innovasjon ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Neira Dizdarevic

JOBB: Neira Dizdarevic fikk drømmejobben i utlandet. Nå er hun usikker på når og om hun i det hele tatt kommer hjem til Norge.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Brekke sier mange studenter, særlig innen samfunnsvitenskap, økonomi og mediefag opplever å ikke komme inn på arbeidsmarkedet. Han mener norske bedrifter må bli flinkere til å satse på nyutdannede.

Vi har ikke organisert oss godt nok til å ta i bruk den kompetansen og kraften som ligger hos nyutdannede.

Høgskolelektoren mener norske bedrifter ikke alltid ser hvilke ressurser nye innovative hoder sitter på.

For Neira Dizdarevic fra Horten ble løsningen Tyskland.

Thomas Brekke

LEKTOR: Thomas Brekke, førstelektor ved HBV opplever at flere studenter sliter med å få relevant jobberfaring.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Jeg har ikke tall på hvor mange søknader jeg sendte eller hvor mange intervjuer jeg har vært på. Jeg kom til siste runde og tenkte at nå er det endelig min tur.

Manglet erfaring

Neira forteller at hun i de siste intervjurundene ble avslått. Grunnen var den samme hver gang. Hun manglet erfaring.

Jeg husker at jeg tenkte; hva er galt med meg? Hvorfor gir de meg ikke muligheten?

Så ble hun tipset om en jobbmulighet i Tyskland, hos Cuponation. Etter kun fire måneder fikk hun tilbud om fast jobb. Norske bedrifter må bli flinkere til å se på nyutdannede som en ressurs, mener hortenskvinnen.

I Norge handlet det mer om å lage kaffe, rydde eller arkivere

Neira Dizdarevic

Jeg tror nyutdannede blir undervurdert, fordi de mangler erfaring. I Tyskland opplevde jeg å få mye ansvar fra dag en – en bratt læringskurve. I Norge handlet det mer om å lage kaffe, rydde eller arkivere, og heller bli kastet inn i ting hvis bedriften trengte noe.

– Ikke en unik historie

Dessverre ser vi mange gode studenter sitte bak kassa i en matbutikk eller i en klesbutikk. Det er ikke noe galt i det, men mange ønsker naturlig nok å bruke kunnskapen de har tilegnet seg gjennom et treårig utdanningsløp, sier Brekke ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Are Turmo, kompetansedirektør i NHO, mener Neiras opplevelser ikke er typisk for nyutdannedes hverdag etter endt studieløp.

Are Turmo

KOMPETANSE: Are Turmo er kompetansedirektør i NHO. Han mener norsk næringsliv ser på nyutdannede studenter som en ressurs og anerkjenner deres kompetanse.

Foto: PRIVAT

Snarere tvert imot så ser vi at bedrifter ser på nyutdannede som en stor ressurs. Det å få inn ny kompetanse er kjempeviktig, ikke minst i et land som Norge hvor vi har et høyt kostnads- og lønnsnivå. Da må vi være ledende på nettopp kompetanse.

Turmo sier NHO er opptatt av at studenter aktivt søker seg mot relevant praksis, som for eksempel praktikantopphold i en bedrift. Han mener utenlandske bedrifter ikke tilbyr nyutdannede en brattere læringskurve.

Det norske arbeidslivet kjennetegnes nettopp av høyt nivå på tillit, og også at man investerer mye i kompetanseutvikling.

Det norske arbeidslivet kjennetegnes nettopp av høyt nivå på tillitt

Are Turmo, NHO

På vei mot et generasjonsskifte

Det er Brekke ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold helt uenig i. Han mener at nye innovative hoder i noen tilfeller kan virke truende på en bedrift.

Neira Dizdarevic

TILBAKE: Neira Dizdarevic foran sitt gamle studiested, HBV.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Ambisiøse studenter som ønsker å være med å endre og modernisere en virksomhet, kan virke truende på en etablert praksis.

Han mener det er viktigere enn noen gang å satse på nyutdannede.

Ambisiøse studenter som ønsker å være med å endre og modernisere en virksomhet, kan virke truende på en etablert praksis.

Thomas Brekke, lektor ved HBV

De neste fem til ti årene vil vi havne i et generasjonsskifte. Dagens ledere begynner å bli så gamle at de ikke lenger kan drive virksomheten videre. Det volumet er så stort, at det blir en utfordring. En samfunnsutfordring også, avslutter Brekke.