– Bør være nok til å opprette sak

Advokat Mette Yvonne Larsen ber politiet etterforske vold i en familie fra Sandefjord.

Barnevern

I RETTEN: Søskenflokken hevder at faren har vært voldelig mot dem og moren.

Foto: Privat

Larsen representerer søskenflokken på fem som har saksøkt Sandefjord kommune fordi de mener barnevernet unnlot å handle gjennom mange år med omsorgssvikt.

– Bør være nok

Advokaten utfordret politistasjonssjefen i Sandefjord, Brian Jacobsen, til å åpne sak på eget initiativ foran åpen rett i Sandefjord tingrett i går.

– Politiet kan opprette sak når de hører om straffbare forhold og det synes jeg de skal gjøre her – i hvert fall prøve å finne ut om det er straffbare forhold. Hver av disse fem barna er voldsofre og foreldelsesfristen er ti år, derfor synes jeg at det er på tide at de gjør det nå. Det lille de har fått med seg i media bør være nok til å opprette sak og innkalle dem til avhør, sier Mette Yvonne Larsen.

Brian Jacobsen

Politistasjonssjef i Sandefjord, Brian Jacobsen, ønsket ikke å svare på Larsens oppfordring i retten.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

Henla saken

Politistasjonssjefen i Sandefjord, Brian Jacobsen, fortalte i retten at politiet rykket ut til familien flere ganger på grunn av meldinger om vold. Sist i 2009, da den eldste sønnen meldte om at faren skal ha forsøkt å kvele moren.

Saken ble henlagt og Jacobsen forklarte i retten at han oppfattet at den ble henlagt på grunn av manglende bevis fordi moren døde før saken kom opp.

– Vi iverksatte grundig etterforskning av voldshendelsen. Saken ble henlagt på grunn av bevisets tilstand. Hun som var etterforsker den gangen forklarte at det var litt rart at den ble henlagt, men at det hang sammen med at barnas mor døde før saken kom opp. Påtalemyndigheten mente at det kun var moren som uten rimelig tvil kunne bevise at det var begått en straffbar handling, forklarte han i retten.

I dommeravhør fra 2009 har blant annet jenta i søskenflokken forklart at «hun la seg oppå mamma for å beskytte henne slik at pappa ikke skulle slå».

Vitne til vold

Larsen mener politiet hadde nok fra avhørene av barna til å føre saken selv om moren døde.

– Jeg mener de hadde nok i avhørene av barna til å føre saken etter hennes død.

I retten fortalte Jacobsen at det i dag kanskje ville blitt vurdert å oppnevne sak med barna som fornærmede.

– Vi vet at det er skadelig å være vitne til vold og barn har blitt mer tydelige rettsobjekter, så det er kanskje den største forskjellen på den gangen og nå, sa han i retten.

Jacobsen ønsket ikke å svare på Larsens oppfordring i retten, han ønsket heller ikke å kommentere saken ytterligere overfor NRK.