2019 VÁLGABOHTOSAT

Romsa ja Finnmárku

Måsøy
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

40,0 %
243 jienat
31,7 %
193 jienat
20,6 %
125 jienat
7,7 %
47 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 15 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Bargiidbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Guovddášbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Ruoksat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy må være positiv til nye vind­kraft­an­legg og si ja til planene i Snefjord.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Måsøy må si nei til mer oppdrett inntil det kommer miljø­venn­lige løs­nin­ger, som lukkede merder.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy kommune må renovere ung­doms­sko­len i Hav­øy­sund.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy bør gi et tilbud om skole­lunsj til alle elever.

Ruoksat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Måsøy må være positiv til nye vind­kraft­an­legg og si ja til planene i Snefjord.

Ruoksat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kommunen må selge deler av bolig­mas­sen og heller leie hos private ved behov.

Ruoksat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kom­mune­sty­ret må si nei til planene om å legge ned Gun­nar­nes skole.

Ruoksat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skat­ten må ikke økes, og det må være et mål å senke den.

Ruoksat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy må si nei til mer oppdrett inntil det kommer miljø­venn­lige løs­nin­ger, som lukkede merder.

Ruoksat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy bør ikke bruke egne penger på utbyg­gin­gen av nasjonal turist­vei.

Ruoksat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy kommune må renovere ung­doms­sko­len i Hav­øy­sund.

Ruoksat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Måsøy bør gi et tilbud om skole­lunsj til alle elever.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 014 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan
Buot  616 jienas ledje 348 ovdagihti jiena, namalassii
56 %ovdagihtii jiena
Buot 616 jienas dáppe ledje
8guoros jiena
dáppe ledje
4 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Måsøy
Fylkkadikkeválggat