2019 VÁLGABOHTOSAT

Nei til bompenger i Tromsø
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Tromsø

Bellodatjienat

8,7 %
3272 jienat
18,9 %
7110 jienat
16,0 %
6039 jienat
15,5 %
5842 jienat
11,0 %
4123 jienat
8,6 %
3232 jienat
7,4 %
2776 jienat
5,2 %
1943 jienat
3,1 %
1185 jienat
2,1 %
787 jienat
2,1 %
783 jienat
0,7 %
255 jienat
0,5 %
175 jienat
0,3 %
127 jienat

Maid oaivvilda Nei til bompenger i Tromsø?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Nei til bompenger i Tromsø ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er riktig med bom­pen­ger i Tromsø for å få gjen­nom­ført tra­fikk­til­tak i byvekst­av­ta­len.

Nei til bompenger i Tromsø lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

En ny for­bin­delse mellom Kvaløya og Tromsø bør gå i tunnel under havet via Håkøya.

Nei til bompenger i Tromsø lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

Nei til bompenger i Tromsø lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør ikke kuttes penger innen pleie og omsorg hvis det går ut over bru­ker­nes tilbud.

Nei til bompenger i Tromsø ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Nye opp­dretts­an­legg i Tromsø bør være lukkede anlegg som gir mindre miljø­på­virk­ning.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid