Valgresultat 2019

Bygdalista i Gausdal
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iGausdal

Partioppslutning

9,5 %
296 stemmer
44,2 %
1375 stemmer
36,4 %
1132 stemmer
5,8 %
181 stemmer
4,2 %
130 stemmer

Hva mener Bygdalista i Gausdal?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdalista i Gausdal er helt uenig i at:

Det må ikke etab­le­res nye store hytte­fel­ter i Gausdal kommune.

Bygdalista i Gausdal er helt uenig i at:

Gausdal bør være åpne for sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Bygdalista i Gausdal er helt enig i at:

Eien­doms­skat­ten i Gausdal bør redu­se­res.

Bygdalista i Gausdal er helt enig i at:

Kommunen bør ikke bruke fonds­mid­ler til vanlig drift de neste fire årene.

Bygdalista i Gausdal er helt enig i at:

Kommunen bør kunne ta imot flere flykt­nin­ger.

Se kommunevalgresultatet for andre partier