Valresultat 2019

Bygdalista i Gausdal
Kommuneval

Denne lista finst berre iGausdal

Partioppslutning

9,5 %
296 røyster
44,2 %
1375 røyster
36,4 %
1132 røyster
5,8 %
181 røyster
4,2 %
130 røyster

Kva meiner Bygdalista i Gausdal?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdalista i Gausdal er heilt ueinig i at:

Det må ikke etab­le­res nye store hytte­fel­ter i Gausdal kommune.

Bygdalista i Gausdal er heilt ueinig i at:

Gausdal bør være åpne for sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Bygdalista i Gausdal er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Gausdal bør redu­se­res.

Bygdalista i Gausdal er heilt einig i at:

Kommunen bør ikke bruke fonds­mid­ler til vanlig drift de neste fire årene.

Bygdalista i Gausdal er heilt einig i at:

Kommunen bør kunne ta imot flere flykt­nin­ger.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti