Hopp til innhold

Vil boligmarkedet i Kina krasje verdensøkonomien?

– Det er et lite helvete å styre det der, sier Nupi-forsker. Vil Kinas boligboble endelig sprekke?

En drage prøver å stabilisere en bolig i Kina.

Flere kjempestore boligutbyggere i Kina er i ferd med å kollapse som følge av at myndighetene nå strammer inn etter mange år med en enorm vekst basert på høy risiko og mye gjeld.

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Nye tall viser at den kinesiske økonomien vokser langsommere enn det som var spådd, ifølge Reuters. Boligsektoren får mye av skylden.

Mange er urolige for en massiv boble i boligmarkedet, på grunn av den enorme veksten de siste årene. Dette er også kinesiske myndigheter bekymret for.

Mange kinesere har flyttet fra landsbygden til byene de siste 20 årene, og dette har skapt ville tilstander i det kinesiske boligmarkedet.

Landet brukte mer betong mellom 2011 og 2013 enn USA brukte de hundre årene mellom 1900 og år 2000, ifølge Forbes.

Kinas forbruk av betong er massivt.
Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Boligmarkedet og konstruksjonsbransjen i Kina utgjør nå cirka 29 prosent av hele den kinesiske økonomien. Men cirka en av fem leiligheter i Kina står tomme, ifølge The Wall Street Journal. Dette er nok leiligheter til å huse alle i Norge, 18 ganger.

Kina bygger hele byer hvor infrastrukturen mangler og ingen enda vil bo. Dette har skapt flere store spøkelsesbyer.

Leiligheter er en av få måter kinesere kan investere pengene sine. De har ikke lov å investere i utlandet, og det kinesiske aksjemarkedet er kaotisk og uforutsigbart.

Dermed setter mange pengene sine i boliger, og flere kinesere eier både to og tre tomme boliger som har steget enormt i verdi, ifølge The Wall Street Journal.

En leilighet i Beijing er nå verdt 43 ganger inntekten til en gjennomsnitlig kineser. En bolig i Oslo er til sammenligning verdt cirka elleve ganger inntekten til en gjennomsnitlig nordmann.

For å finansiere denne boligbyggeboomen har flere av de kinesiske boligselskaper tatt opp gigantiske lån, som de nå sliter med å betale.

Dette vil kinesiske myndigheter stramme inn på.

Evergrande, det mest kjente av disse selskapene, har en gjeld på tre tusen milliarder kroner. Nå klarer de ikke å betale gjelden sin tilbake.

Evergrande group.

Det har vært mye oppmerksomhet rettet mot Evergrande i det siste. Men de er bare en av flere boligbyggere som sliter.

Foto: ALY SONG / Reuters

Kan boligmarkedet i Kina krasje verdensøkonomien slik boligmarkedet i USA gjorde i 2008? Flere investorer og eksperter er bekymret for dette.

Flere kjempestore boligutbyggere i Kina er i ferd med å kollapse som følge av at myndighetene nå strammer inn etter mange år med en enorm vekst basert på høy risiko og mye gjeld.

Konsekvensene av dette bekymrer mange.

Milton Ezrati, sjefsøkonom i Vested, fortalte Forbes forrige uke at han mener det farligste med situasjonen er at ingen vet hva konsekvensene blir dersom Evergrande kollapser og det kinesiske boligmarkedet krasjer.

Han ser mange fellesnevnere med de utløsende faktorene for den forrige finanskrisen i 2008.

Mye av usikkerheten nå ligger i hvorvidt kinesiske myndigheter vil blande seg inn og i hvilken grad.

Xi Jingping, lederen for det kinesiske kommunistpartiet, har slått ned på mange deler av den kinesiske økonomien i det siste.

Markedet handler om psykologi

– Kinas økonomi har vært i kraftig vekst gjennom flere tiår, middelklassen vokser, og urbaniseringen er verdens raskeste. Det er enormt behov for flere leiligheter og bedre leiligheter, forteller Hans Jørgen Gåsemyr til NRK.

Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Nupi.

Foto: Christopher Olssøn

Han er seniorforsker på Nupi og postdoktor ved Universitetet i Bergen.

– Man har sett mange steder i Kina, spesielt i de mer velstående byene, at boligprisene har eksplodert gjennom de siste 20 årene, forteller han.

Han tror økonomien vil rammes knallhardt dersom boligmarkedet i landet kollapser.

Det vil myndighetene sørge for at ikke skjer, tror han.

– De vil ta mange grep for å sørge for at tilliten holder seg oppe. All økonomi er veldig preget av psykologi. Mister man den tilliten til at verdiene vokser faller hele systemet sammen. Folk holder på pengene eller setter de i banken, forklarer han.

Derfor er det veldig viktig for kinesiske myndigheter at folket fortsetter å ha tillit til at boligprisene øker. De er helt avhengig av at folk fortsetter å investere.

Leiligheter i Kina

En av fem leiligheter i Kina står tomme.

Foto: Colourbox

Gåsemyr forklarer at staten tilrettelegger for å urbanisere mange og store områder, og deretter er det masse private aktører som vil tjene penger som involverer seg. Aktører som Evergrande. Deretter er det mange vanlige folk som kjøper disse boligene.

– Mange kjøper boliger ikke for å flytte inn, men som en investering, og selger eller flytter dit senere, når infrastrukturen og jobbene er på plass. Men dette er en massiv spekulering, som myndighetene prøver å regulere, sier Gåsemyr.

Spøkelsesbyer

90 millioner leiligheter står tomme i Kina. Det er nok til å romme hele Norges befolkning 18 ganger.

Men Gåsemyr tror dette vil gå seg til.

– Fenomenet med de spøkelsesbyene er litt hypet opp, mener han.

– Det er et symptom på et marked i vill vekst, men det er ikke massevis av dem. Spøkelsesbyene eller de store leilighetsprosjektene som planlegges og bygges av staten eller private foretak bygges ofte raskere enn den infrastrukturen som gjør det naturlig å bo der.

Man lager nye områder som skal urbaniseres, og så er det ikke praktisk å bo der enda fordi jernbane og veier kommer for sent.

– Man har også sett store feilinvesteringer hvor det bygges boliger hvor folk ikke vil bo, eller bygger leiligheter som er veldig dyre i områder med lav inntekt hvor ingen har råd til dem.

Er dette en boble?

– Det er ikke en boble så lenge folk er villig til å holde markedsmekanismene i gang.
Prisene stiger fordi folk tror de vil fortsette å stige.

En kinesisk drage blåser en boble og står klar til å sprekke den.
Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

– Men dette er en boble, og den sprekker i det de ikke tror den vil fortsette å vokse. Noen ganger fører det til panikk, alle mister troen på vekst og vil selge, og da kollapser markedet, forklarer Gåsemyr.

Men myndighetene står i et dilemma nå.

– Det er et lite helvete å styre det der, forteller Gåsemyr.

– Evergrande er det mye oppmerksomhet om nå fordi de er så store og har vært i så heftig vekst. De er veldig gjeldstynget, og så strammer myndighetene inn med regler som gjør at det ikke er lov å drive på sånn som de gjør med så stor risiko.

Kelly Chen fra DNB Markets mener man ser noen tendenser til bobler i enkelte kinesiske byer.

Kelly Chen i DNB Markets, ekspert på det kinesiske markedet.

Kelly Chen er ekspert på det kinesiske markedet. Hun jobber i DNB Markets.

Foto: Stig B. Fiksdal / Stig B. Fiksdal

– Kina har et boligmarked i enkelte byer som har bobletendenser. Og der må luften slippes ut. Helst langsomt. Altså prisene må synke. Men de har også boligbyggere som har tatt for mye risiko og som er gjeldsdrevet. Det er en sår balansegang som de må gjennom, forteller hun.

Men hun tror dette først og fremst vil ramme Kina.

Hun er ekspert på det kinesiske markedet, og tror man må se litt lenger inn i fremtiden før man kan se dette ramme oss her i Norge.

– Evergrande som ikke klarer å betale gjelden sin har ikke så store konsekvenser for oss i Norge, særlig ikke siden jeg tror at verdiene som ligger i usolgte boliger/tomter vil overtas og bygges ut av andre, forteller Chen.

Kinesisk byutvikling.

Man ser bobletendenser i enkelte kinesiske byer, forteller Chen. Selvstyrte Hongkong har den største risikoen for en boble, ifølge UBS Global Real Estate Bubble Index.

Foto: Colourbox


Hun tror heller at det er en risiko knyttet til at boligprisene i Kina begynner å synke, og at det kan få konsekvenser for verdensøkonomien på sikt.

– Jeg tror ikke at boligsektoren blir knekt av Evergrande, men det endrer ikke på bildet om at boligsektorens aktivitet skal, med vilje fra myndighetenes side, styres nedover.

Det har betydning for råvarer og energi. Impulsen er klart negativt.

Hun tror etterspørselen etter alle materialene som blir brukt for å bygge hus i Kina blir mindre, og at dette kan ramme verdensøkonomien.

– Boligindustrien krever mye energi og råvarer. Om man spoler litt fremover i tid så tyder ting på at etterspørselen fra denne viktige delen av råvaremarkedet svekkes, forteller hun.

Chen forteller at de har fått mange nyheter de siste ukene og månedene om at det er flere utbyggere som sliter. Evergrande er det som har fått mest oppmerksomhet, men det er flere som har tatt opp for mye gjeld som de ikke kan betjene.

Disse må redusere gjelden sin. Da må de selge billig. Folk blir skeptiske og vil trekke pengene sine ut, og vil ikke investere mer, dersom de ser at prisene synker.

Vil den kinesiske økonomien stoppe opp?

– Jeg tror ikke økonomien vil stagnere, men det blir allerede lagt merke til i eiendom og tilknyttede næringer. Det har allerede begynt å få ringvirkninger, forteller Gåsemyr.

Noen av de ringvirkningene er ønsket eller positive. Man vil unngå denne typen spekulering. Men det er masse andre foretak som rammes av dette.

– Jeg tror ikke vi vil se en full kollaps, men myndighetene sitter litt fanget i at det er deres politikk at selskaper ikke skal operere slik Evergrande har gjort. Foretak som Evergrande vil oppleve en smell, men vi vil ikke se en gigaeffekt som rammer hele økonomien.

SISTE NYTT

Siste nytt