Hopp til innhold

USA tillater sprøytemiddel som truer biene

Trump-administrasjonen har fjernet forbudet mot å bruke sprøytemidler som er svært skadelige for bier i naturreservater.

FRANCE-AGRICULTURE-HORTICULTURE-ENVIRONMENT-ANIMAL-INNOVATION-BE

Den amerikanske regjeringen har opphevet et miljøtiltak som ble innført av Obama-administrasjonen, og tillater igjen at sprøytemidler som truer biebestanden kan brukes i naturreservater.

Foto: GEORGES GOBET / AFP

Miljøtiltaket ble innført av Obama-administrasjonen i 2014 og forbød bønder på naturreservater å dyrke genmodifiserte planter som soyabønner og mais, laget for å motstå insekt- og plantevernmiddel.

Men nå ha Trump-administrasjonen reversert miljøtiltaket som forbyr genmodifiserte organismer (GMO) og neonikotinoider.

Dette ble i forrige uke annonsert av det amerikanske Fish and Wildlife Service (FWS), etaten som har ansvaret for å forvalte landets plante- og dyreliv, skriver Reuters.

I USA er det tillatt med begrenset landbruk i mange av reservatene.

Forbudet omfattet også bruk av neonikotinoider i disse reservatene.

Men disse plantevernmidlene som brukes mot skadeinsekter, blir da også tillatt igjen, til tross for at forskning har vist at de er skadelige for bier.

Påvirker bienes nervesystem

Bruk av neonikotinoider har vært omdiskutert siden noen av neonikotinoidene er ekstremt giftige for bier.

De har blitt knyttet til en kraftig nedgang i antall bier verden over, noe som har ført til

Insektforsker Frode Ødegaard

Frode Ødegaard i NINA sier at neonikotinoider påvirker nervesystemet til biene.

Foto: Arnstein Staverlokk / Norsk institutt for naturforskning

alvorlig bekymring for framtidens matproduksjon ettersom bier spiller en viktig rolle i pollineringen av mange typer vekster.

– Det er godt dokumentert at neonikotinoider påvirker nervesystemet til biene. Tambiene mister orienteringsevnen og får problemer med å finne tilbake til kubene sine. Villbier påvirkes like ille, sier seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Han synes det er synd at USA nå igjen gjør det tillat å bruke neonikotinoider i landbruket på naturreservatene.

– I USA er det et veldig industrialisert landbruk. Mange av de ville biene har forsvunnet og det er et stort press på tambiene. Det er ikke bærekraftig over tid, sier han.

– Har ikke noe å gjøre i naturreservat

EU gikk tidligere i år inn for totalforbud mot utendørs bruk av neonikotinoider. De nye reglene skal i utgangspunktet også gjelde i Norge.

Det betyr at all utendørs bruk av de tre stoffene imidakloprid, klotianidin og tiamethoxam vil bli forbudt. Klotianidin og tiamethoxam er ikke i bruk i Norge i dag, men det selges omtrent 500 kilo imidakloprid i året.

FWS sin visedirektør, Greg Sheenan, sier i en uttalelse at man i stedet for et totalforbud mot neonikotinoider og GMO nå vil vurdere søknader fra sak til sak.

Dette har ført til reaksjoner fra miljøaktivister i USA, som i sin tid kjempet for å få gjennom forbudet under Obama-administrasjonen.

Organisasjonen Defenders of Wildlife sier at reverseringen nå vil utgjøre en fare for pollinerende insekter og andre arter som er avhengige av giftfrie habitater.

– Industrielt landbruk har ingen plass i naturreservat som skal konservere og beskytte noen av de viktigste og mest sårbare artene, sier Jenny Keating i miljøorganisasjonen.

SISTE NYTT

Siste nytt