NRK Meny
Normal

Forsker: – Urbanisering skaper store utfordringer for biene

Honningbier dør i hopetall verden over. Nå tror forskere at deler av løsningen kan ligge i biens diett.

Honningbier

UTFORDRING: Globalt er biedød et stort problem. Nå har forskere funnet en tydelig kobling mellom biens diett, og dens evne til å motstå både sykdom, midd og giftstoffer i et samfunn preget av urbanisering.

Foto: Daniel Schmehl / University of Florida

Selv om vi nå skriver november, er ikke arbeidet for landets birøktere over helt enda. For før de kan ta seg ferie, må de behandle biene sine for den smittsomme parasitten «varroamidd» - en midd som skaper massedød i sør.

Globalt er biedød nemlig et stort problem. I Norge jobber man iherdig for å holde biene friske.

Nå viser et forskningsprosjekt fra USA at deler av løsningen kanskje kan være enklere enn man tror.

– Urbanisering er en stor utfordring

– Utfordringen er spesielt tydelig i områder med mye urbanisering. Med jordbruk og byutvikling blir også både mengden og mangfoldet av blomsterplanter redusert, sier Christina M. Grozinger til NRK.

Hun er professor ved avdeling for entomologi ved Penn State i delstaten Pennsylvania, og har innledet et forskningsprosjekt som ser nærmere på effektene som ulike stressfaktorer har på biene.

En av disse «stressfaktorene», er knyttet til urbanisering, og giftstoffene som mennesker slipper ut i miljøet.

– En av de største utfordringene til bier, er at de utsettes for ulike giftstoffer. Biene eksponeres for hundrevis av plantevernmidler når de pollinerer avlinger og blomster i hagene til folk. I tillegg bruker birøktere kjemikalier for å holde kontroll på parasittene, forklarer forskeren.

– Endret seg dramatisk

Honningbie

BLE MER HARDFØRE: – Ved å fôre biene kompliserte dietter med pollen, som jo er deres naturlige diett, ble biene betydelig mer motstandsdyktig mot dødelige doser av et plantevernmiddel, sier forsker Christina M. Grozinger.

Foto: Daniel Schmehl / University of Florida

I studien, som ble innledet for tre år siden, ble honningbiene fôret med dietter utelukkende bestående av pollen. Resultatet overrasket forskerne.

– Ved å fôre biene kompliserte dietter med pollen, som jo er deres naturlige diett, ble biene betydelig mer motstandsdyktig mot dødelige doser av et plantevernmiddel, sammenlignet med å mate dem mer enkle og kunstige dietter, sier Grozinger.

For å nå den konklusjonen, tok forskerne utgangspunkt i to pesticider som brukes mye i utlandet, ved navn coumaphos og fluvalinate. Disse stoffene brukes for å bekjempe den nevnte varroa-parasitten, som angriper honningbier.

Forskerne utsatte biene for ikke-dødelige doser av disse midlene, og studerte så effektene på molekylnivå.

– Vi så at det genetiske uttrykket endret seg dramatisk, sier Grozinger.

Mest tydelig var endringer i gener involvert i avgiftning, immunitet og stoffskifte.

– Det som kanskje overrasket oss mest, var hvilken rolle kostholdet spilte i biens evne til å komme seg etter å ha blitt utsatt for giftstoffene.

– En utfordring over hele verden

Birøktere

GIS KUNSTIG MAT: Ifølge forsker Christina M. Grozinger ser birøkterne ofte behov for å mate biene med kunstige dietter når det er lite annen mat tilgjengelig, noe som gjør det vanskelig å sikre en optimal ernæring. Det i sin tur kan gjøre biene mer sårbare.

Foto: Maryann Frazier / Penn State

Ifølge Grozinger ser birøkterne ofte behov for å mate biene med kunstige dietter når mattilgangen er dårlig, noe som gjør det vanskelig å sikre en optimal ernæring. Det i sin tur kan gjøre biene mer sårbare.

– Dette er en utfordring over hele verden, fastslår hun.

Resultatene fra studien tyder på at riktig ernæring kan gjøre biene mer «robuste», og slik gjøre dem mer motstandsdyktige mot både giftstoffer og parasitter.

– Hvis vi kan finne ut hvilke dietter og hvilke blomstrende planter som er ernæringsmessig optimal for honningbier, kan vi hjelpe biene med å hjelpe seg selv, sier hun.

– En aktuell problemstilling

Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag

INTERESSANT: Seniorrådgiver Bjørn Dahle hos Norges Birøkterlag mener studien fra USA er interessant.

Foto: Norges Birøkterlag

I Norge bruker man et kjemisk stoff som heter oksalsyre for å behandle biene mot varroamidd, forteller seniorrådgiver Bjørn Dahle hos Norges Birøkterlag.

– Dette er en organisk syre som finnes naturlig i små mengder i honning. Det er et stoff som dreper varroamidden, men ikke biene, sier han til NRK.

Birøktere i Norge har ikke like store utfordringer knyttet til plantevernmidler sammenlignet med andre deler av verden, men Dahle ser mange likhetstrekk, og mener det er en høyst aktuell problemstilling.

– For et par år siden hadde birøkterne i Norge et gjennomsnittstap på 18 prosent. Vi har mye av de samme sykdommene og parasittene som finnes i utlandet, og frykten er selvsagt at vi skal oppleve like stor biedød her som i utlandet, sier han.

Dahle forteller at birøktere her til lands er oppmerksomme på at biene ikke skal sulte. I perioder der mattilgangen er dårlig, fôres vanligvis biene med sukker og eventuelt en pollenerstatning.

– Interessant studie

Dahle mener derfor studien fra USA er interessant, og at den godt illustrerer de komplekse sammenhengene mellom eksterne, menneskeskapte faktorer og bienes helse.

– Giftstoffene som er brukt i studien er jo giftstoffer birøkterne selv bruker for å bekjempe varroamidden, som nå viser seg å ha utilsiktede virkninger.

Dahle viser til en tidligere studie som har påvist at stoffet clothianidin, som er et plantevernmiddel i gruppen av neonikotinoider, selv i moderate doser gir nedsatt immunforsvar og gjør biene mer utsatt for virusinfeksjoner.

– I et industrialisert jordbrukssamfunn utsettes biene for en rekke stressfaktorer og denne «cocktailen» kan ha dramatiske effekter på bienes overlevelse. Forskning på interaksjoner mellom ulike stressfaktorer er viktige for å løse utfordringene birøkten står overfor, avslutter han.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.