USA vil ødelegge Syrias kjemiske våpen til sjøs

USA har tilbudt seg å ødelegge, støtte uttransporteringen og finansiere destruksjonen av noen av de farligste kjemikaliene fra Syrias våpenprogram til sjøs.

Kjemiske våpen i Syria

Representanter for OPCW har gjennomført sine inspeksjoner i Syria og det er ventet at alle stridsmidlene skal være ut i løpet av neste måned.

Foto: Uncredited / Ap

Det kommer bekrefter Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) i dag.

Bygger om skip

Selve operasjonen vil foregå ved hjelp av hydrolyse på et amerikansk marinefartøy, som akkurat nå bygges om til denne spesielle operasjonen. Og det er ventet at alle de kjemiske stridsmidlene vil være ute av Syria før nyttår.

Etter at Russland og USA klarte å samle seg om at de kjemiske våpnene i Syria måtte ødelegges har spørsmålet vært hvor og hvordan.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon om at våpnene og kjemikaliene skulle plasseres under internasjonal kontroll for så å destrueres. Assad gikk med på kravet fra det internasjonale samfunnet.

Siden har flere land blitt spurt om å ta imot deler av det kjemiske problemet, inkludert Norge, men en etter en har de sagt nei.

Private vil bidra

OPCW ba også private selskaper om å melde seg til å bidra i operasjonen, og mottok 35 henvendelser fra selskaper som ønsket å bidra. Blant annet et finsk selskap.

Ifølge et dokument fra OPCW ønsker de at private selskaper skal destruere:

• 18 ulike kjemikalier
• i all hovedsak vanlige kjemikalier brukt i ulik industri, som også kunne vært brukt til produksjon av kjemiske stridsmidler
• totalt snakk om rundt 800 tonn

Totalt har Assad-regimet deklarert 1 300 tonn med kjemiske våpen, ferdige kjemiske stridsmidler og kjemikalier som kan brukes til produksjon av slike våpen.

Vannes ut

I går meldte BBC at det mobile destruksjonsanlegget vil bli plassert om bord på det amerikanske krigsskipet MV Cape Ray.

Anlegget skal vanne ut kjemikaliene til mindre farlige konsentrasjoner, før de skal tappes på 4.000 kjemikalietanker.

Til sammen er det snakk om 7,7 millioner liter utvannet væske.

Etter utvanningsprosessen vil kjemikaliene utgjøre en mye mindre risiko, og kan sammenliknes med vanlig industriavfall.

Ifølge AP vil krigsskipet trolig legge seg i Middelhavet under prosessen.

Norge og Danmark

Tidligere i høst fortalte utenriksminister Børge Brende at Norge vil bidra med et sivilt transportskip og en fregatt til Syria.

Norge har satt av opp til 90 millioner kroner for å støtte opp om FNs arbeid for å ødelegge Syrias arsenal av kjemiske våpen.

Det er inngått en avtale med et norsk rederi om å leie inn et transportskip, men av sikkerhetsgrunner oppgis ikke navnet på rederiet. Utgiftene til transportskipet vil bli tatt av de 90 millionene. Fregatten blir finansiert på annet vis.

Våre naboer i sør, Danmark, har også tilbudt seg å sende skip til Syria.

Hvilken havn og hvordan denne operasjonen vil bli gjennomført er ennå ikke offentlig kjent.

SISTE NYTT

Siste nytt