UD: – Vil ta opp saken med Myanmar

Norge og Myanmar hadde gått gjennom programmet for kongebesøket i detalj. – Da forventer vi at man forholder seg til det, nettopp for å unngå slike overraskelser, sier Frode Andersen i Utenriksdepartementet.

NRK i Mandalay

Bulldosere har jevnet det meste med jorden i området kongeparet skal gå i land på. Ethvert tegn på bosetning er borte.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Frode Andersen

UDs Frode Andersen sier de ikke verken sett eller godkjent den konkrete landingsplassen

Foto: NRK

Programmet for kongebesøket i Myanmar ble endret uten at UD ble informert.

– Vi har verken sett eller godkjent den konkrete landingsplassen i forhold til det vi godkjente, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen, om at familier ble tvangsflyttet for kongen.

Andersen har selv vært med på å skreddersy opplegget i Myanmar i forkant av kongebesøket. At kongeparet skal gå i land i Gaw Wein-havnen kom som en overraskelse på ham.

– Vi er i kontakt med myndighetene i Myanmar for å få klarhet i hva som her har skjedd, sier Andersen.

Vil unngå overraskelser

Heller ikke kongeparet var informert om tvangsflyttingen. Landløse som bor og arbeider ved elvebredden til Irrawaddy-elva ved Mandalay, skal ha blitt tvunget bort fra området, og bulldosere har jevnet husene deres med jorda.

På spørsmål fra NRK om UD har lagt premisser for kongebesøket til Myanmar, om at befolkningen ikke skal bli påvirket av besøket, svarer UD at de har blitt enige om en konkret plan.

– Vi gjennomgår reiserute og opplegg for statsbesøk i detalj på forhånd. Så vidt vi har klart å bringe på det rene er det området media nevner i sine reportasjer et annet sted enn det stedet som ble inspisert og godkjent for ilandstigningen opprinnelig, sier Andersen.

Andersen sier til NRK at han ikke er kjent med at lignende situasjoner har oppstått i Myanmar ved tidligere statsbesøk.

Saken fortsetter under videoen

Frode Andersen, kommunikasjonssjef i UD, sier planene for statsbesøket i Myanmar er blitt endret uten at de har fått informasjon om dette. De vil diskutere saken med myndighetene i Myanmar.

Anbefaler kompensasjon

Raftostiftelsen spilte i en sentral rolle i arbeidet med å få Aung San Suu Kyi nominert til Nobels fredspris, og satte dermed Burmas skjebne i søkelyset.

– Det er viktig at Norge finner ut hva som virkelig har skjedd her, sier Iver Ørstavik, seniorrådgiver i Raftostiftelsen.

Han mener myanmarske myndigheter må sørge for at personene som er berørt av tvangsflyttingen blir kompensert, og at dette er noe Norge bør signalisere at bør gjøres.

– Kongehuset og norske myndigheter bør helt generelt bør ta opp menneskerettighetsproblemer om de ser dem. Det ville vært på sin plass å si at dersom vanlige borgere blir påført ubehageligheter i forbindelse med besøket, så regner man med at de vil bli kompensert, sier Iver Ørstavik, seniorrådgiver i Raftostiftelsen.

UD vet ikke om Norge vil oppfordre Myanmar til å kompensere personene som ble tvangsflyttet.

– Vi kjenner kun denne saken gjennom media så det er ikke naturlig å kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier Andersen.

SISTE NYTT

Siste nytt