Hopp til innhold

Tyskland har mista ein av sine fem isbrear

I løpet av sommaren har det aller siste isflaket som gjorde Søndre Schneeferner til ein isbre, smelta vekk.

Germany Glacier Gone

Søndre Schneeferner er ikkje lenger rekna som ein isbre.

Foto: Michael Probst / AP

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

På sitt tjukkaste er ismassane seks meter tjukke, og arealet til isbreen har blitt halvert til kring ein hektar, melder Det bayerske vitskapsakademiet (BAdW) i ein rapport.

– Den attverande isen vil smelte heilt vekk dei neste eit til to åra, skriv akademiet.

Tapet på Søndre Schneeferner vil seie at Tyskland har fire isbrear att, alle i dei bayerske Alpane.

For å oppnå brestatus, må heile ismassen vere større enn 0.1 kvadratkilometer i storleik, skriv USA sine geologiske søkingar.

Dersom ein følger desse kriteria, ville ikkje Søndre Schneeferner vore rekna som ein bre i 2018 heller, sjølv om den var dobbelt så stor, og målte ti meter på sitt tjukkaste.

Når ein isbre er mindre enn 0.1 kvadratkilometer i storleik, eller 10 hektar, er den rekna som å ha for lite masse til å bevege på seg, skriv dei amerikanske geologane vidare.

Les også Den siste isen

Austerdalsbreen

Ventar å miste alle innan ti år

Klimaendringane fører til at isbrear smeltar raskt både i Alpane og andre stader i verda. Dette vil igjen føre til meir enn ein femdel av auken i havnivået i løpet av dette hundreåret.

Bayern sitt klimadepartement ventar at Tyskland vil miste alle isbreane sine innan ti år er omme, melde dei i ein rapport i fjor.

Før det hadde forskarar rekna at dei ville overleve fram til kring 2050.

Svartisen glacier in Norway

Svartisen er ein av dei største breane i Norge.

Foto: LISI NIESNER / Reuters

– Sjølv om vi vesentleg avgrensar utsleppa våre i løpet av tiåra som kjem, vil meir enn ein tredjedel av isbreane som finst i verda smelte før 2100, skriv Verdas Naturfond om fenomenet.

– Når det kjem til havis, er 95 % av den eldste og tjukkaste isen i Arktis allereie vekke.

Det er likevel brear, og ikkje havis, som fører til at havnivået stig, skriv naturfondet, då sistnemnde har same effekt som vassnivået som isbitar i eit glas vatn.

Likevel har dette svinnet sine eigne konsekvensar, på alt frå vêrmønsteret i resten av verda til levekåra til kvalrossar og isbjørnar.

SISTE NYTT

Siste nytt