Hopp til innhold

Trump starter etterforskning av påstått valgfusk i USA

President Donald Trump har nedsatt en kommisjon som skal granske om det har foregått juks under valget som brakte ham til makten.

Talsperson Sarah Huckabee Sanders fortalte torsdag at president Donald Trump har underskrevet et presidentdirektiv som setter i gang arbeidet med en gransking av mulig valgfusk.

SKAL GRANSKE: Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus forklarer hva presidenten ønsker å oppnå med valgkommisjonen.

Det hvite hus offentliggjorde i kveld at presidenten har signert et direktiv som setter i gang en gransking av blant annet hans egne anklager om valgfusk i forbindelse med fjorårets presidentvalg i landet.

Visepresident Mike Pence og Kansas-politikeren Kris Kobach skal lede kommisjonen.

Donald Trump og Kris Kobach

VALGJUKS-GRANSKING: Påstander om valgfusk skal etterforskes under ledelse av visepresident Mike Pence og Kansas-politikeren Kris Kobach. Her ønskes Kobach velkommen av president Trump ved en tidligere anledning.

Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Valgfuskkommisjonen skal bestå av både republikanere og demokrater, og den skal ha representanter fra både nåværende og tidligere valgtjenestemenn.

Oppdraget er å ettergå «sårbarheter» i det amerikanske valgsystemet. De skal også undersøke mulige tilfeller av feilaktig stemmegivning, forfalsket velgerregistrering og bedrageri i forbindelse med selve valget. Kommisjonen skal både undersøke der valg blir gjort manuelt og der det gjøres elektronisk.

Kommisjonen skal undersøke Trumps påstander om massivt stemmejuks i 2016-valget, men også gå systematisk gjennom anklager om feil som har kommet under tidligere valg.

Ifølge det som har kommet fram om granskingen så langt, ser det ut til at kommisjonen skal konsentrere seg om det rent tekniske rundt gjennomføringen av valget, og ikke omfatte påstander om russisk innblanding i valgkampen. Det siste skal FBI fortsatt etterforske, sa den ferske FBI-sjefen under en høring i Senatet i dag.

Bernie Sanders, som tapte for Hillary Clinton i nominasjonsvalget i det demokratiske partiet, har ikke tro på Trumps valgkommisjon, selv om mange av Sanders' støttespillere mente at det kunne ha foregått stemmejuks da Sanders røk ut.

Laster Twitter-innhold

.

Skal sjekke hele landet

Kommisjonen skal undersøke anklagene om ulovlig stemmegivning og bedragersk velgerregistrering, både i enkeltstater og på nasjonalt plan. De skal også undersøke om velgere ble hindret fra å stemme, for eksempel ved at de ble urettmessig bortvist fra valglokalet.

President Trump har gjentatte ganger hevdet at det amerikanske velgermanntallet er fullt av feil, at det inneholder navn på folk som er døde, registrert i to stater, og ulovlige innvandrere. Han mener at mellom 3 og 5 millioner stemmer ble ulovlig avgitt under valget i 2016, men uten at han har kunne legge fram håndfaste bevis for dette.

Laster Twitter-innhold

Trumps påstand om at han vant «the popular vote» (folkets stemmer) er høyst diskuterbar. Hillary Clinton fikk over 2,8 millioner flere stemmer enn Trump ifølge det offisielle valgresultatet. Men valgsystemets to trinn, hvor det endelige resultatet avgjøres av valgmenn, sikret Trump flertall i dette kollegiet, med 304 mot 227 stemmer.

200 000 strøket av manntallet

En uavhengig gransking som ble utført i New York i 2014, viste at byens velgermanntall inneholdt navn på folk som var døde eller satt i fengsel. Byens valgstyre satte da i gang en omfattende gjennomgang som viste at over 200 000 registreringer var feilaktige eller tvilsomme, og de ble strøket fra manntallet.

Trump hevdet ved en rekke anledninger både før og etter valget i fjor, at det er omfattende feilregistreringer i manntallet over store deler av landet, og at det førte til juks.

Donald Trump

OPPRYDDING I NEW YORK: I 2014 ble over 200 000 feilaktig registrerte velgere strøket fra manntallet i New York. Bildet er fra 2016 da Trump stemte under et lokalvalg i New York.

Foto: Seth Wenig / AP

President Trump tok til orde for en storstilt gransking av valgfusk like etter at han tiltrådte i januar. Det er ventet at en slik kommisjon kan fremlegge sine funn i 2018.

Laster Twitter-innhold

SISTE NYTT

Siste nytt