Hopp til innhold

Fjorårets orkansesong var «hyperaktiv» – sprikende anslag for 2018

Fjorårets orkansesong blir beskrevet som hyperaktiv og katastrofal. Innbyggere i flere land har fortsatt store problemer på grunn av skadene. Årets sesong kan bli noe helt annet.

USA-HURRICANE/NAMES

RAMMET AV HARVEY: Orkanen som druknet deler av Texas, var bare en av mange som ble til naturkatastrofer i fjor. Det er håp om at innbyggerne i orkansonen kan bli spart for slikt i år.

Foto: JONATHAN BACHMAN / Reuters

På grunn av herjingene i fjor, er det mange som har fryktet hva som kan komme i år. Det kan være gode grunner til at de ikke behøver å være så bekymret.

– Årets sesong vil bli omtrent 15 % mindre aktiv enn normalen, skriver det anerkjente analysebyrået Tropical Storm Risk.

Sesongen begynner 1. juni og varer til 30. november. Den handler om kraftige uvær i Nord-Atlanteren, Karibia og Mexicogolfen.

Blant mange faktorer som avgjør hvor aktiv en sesong blir, så er temperaturen i havet der orkaner dannes en av de viktigste.

Nå er temperaturen i deler av det nordlige Atlanterhavet klart lavere enn normalt.

Laster Twitter-innhold

Optimister

Tropical Storm Risk varslet i desember at orkansesongen ville bli over normalen.

Men 5. april kom det et oppdatert anslag fra byrået, der de presenterte lavere tall.

Andre miljøer ikke like optimistiske. Ett eksempel er analysen fra Colorado State University.

Den kom også 5. april, og folkene i Colorado tror sesongen i år vil bli litt over normalen.

Det som er viktig å legge merke til, er at 2017 på ingen måte var normal.

Etter at miljøene avga sine analyser, har den kalde trenden i Atlanterhavet fortsatt.

Orkansesongen 2017

HYPERAKTIV: Her er sporene etter alle orkanene i 2017. Mange av dem traff land med full styrke og førte til katastrofe.

Foto: NOAA

Hvorfor forskjellig?

En av grunnene til at det kommer sprikende anslag, er at miljøene bruker forskjellige modeller for hva som vil skje.

De gjør også sine egne vurderinger av hvor mye vekt de skal legge på deler av den innsamlede informasjonen.

Miljøene foretar også analyser av globale værfenomener, og bestemmer seg for hvilke utslag dette kan få for dannelsen av orkaner.

FORTSATT KALDT: Det er området mellom Afrika og Karibia som er viktig for dannelsen av orkaner. Her i denne animasjonen fra earth.nullschool.net kan du se havtemperaturen nå.

Hvor sikkert?

Historisk sett, er analysene foretatt i begynnelsen av april temmelig dårlig.

En av hovedgrunnen til det, er usikkerhet knyttet til værfenomenet El Niño/La Niña.

Tidlig på våren, er det vanskelig å vite hvilken vei det går.

Tropical Storm Risk la mye vekt på at det kunne komme et skifte.

Formelt sett, er vi inne i La Niña-fasen av værfenomenet. Det betyr økt sannsynlighet for orkaner.

Det som virker klart, ut fra temperaturmålinger den siste tiden, er at vi er på vei vekk fra La Niña.

Det mest sannsynlige er at vi vil ha nøytrale forhold under årets orkansesong.

El Niño/La Niña prediction 6. mai 2018

VEKK FRA LA NIÑA: Modellkjøringen fra 6. mai tyder på at vi er på vei vekk fra La Niña og over til forhold som ikke er bra for orkaner.

Foto: NOAA

Tilfeldigheter

At det kommer færre orkaner enn i fjor, betyr ikke automatisk at færre mennesker blir rammet av katastrofale uvær.

Det er små tilfeldigheter som avgjør, selv om sannsynligheten for katastrofe er mindre.

En kategori fem orkan behøver ikke å gjøre skade, dersom den holder seg langt til havs.

En kategori tre orkan kan drepe tusenvis av mennesker, dersom den beveger seg sakte over et sårbart kystområde.

SISTE NYTT

Siste nytt