Hopp til innhold

Studie av mulig koronamedisin trekkes tilbake

En forskningsstudie som tydet på at malariamedisinen hydroksyklorokin og klorokin kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter, trekkes tilbake.

Hydroksyklorokin-tabeletter i hånd

Hydroksyklorokin ble først betegnet som lovende i behandlingen av covid-19. Deretter kom man til motsatt konklusjon.

Foto: George Frey / AFP

Tre av de fire forfatterne bak studien stilte seg torsdag bak beslutningen.

Tidligere denne uken ble det kjent at forskningsstudien, som ble publisert i det prestisjefylte medinske tidsskriftet The Lancet, skulle granskes.

Laster Twitter-innhold

Årsaken er at det er oppdaget potensielle problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne.

De undersøkte effekten av malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin på koronapasienter. Konklusjonen var at medikamentene ikke hadde positiv effekt, og at de tvert imot kunne være farlige.

I studien ble det sett på data fra 96.000 pasienter.

Undersøkelsen viste at blant dem som fikk hydroksyklorokin og klorokin som behandling for covid-19, økte dødeligheten med 34 prosent. Dersom pasientene fikk medisinene kombinert med antibiotika, økte dødeligheten med 45 prosent.

Bruken av medikamentet kunne også føre til hjerteproblemer. Det er fra tidligere kjent at hydroksyklorokin kan føre til forstyrrelser i hjerterytmen.

Får ikke innsyn i databasen

Selve årsaken til at forskningsstudien nå trekkes tilbake, er at forskerne ikke får fullt innsyn i databasen som studien bygger på.

Det er et selskap i Chicago som har samlet inn grunndataene som undersøkelsen bygget på.

Dette selskapet, Surgisphere, motsetter seg at en tredjepart får foreta en uavhengig vurdering av pasientdataene. Dette for blant annet å forsøke å gjenskape resultatet de fire forskerne kom frem til.

Ulike forskningsmiljøer har blant annet etterlyst mer informasjon om hvilke land og sykehus som har bidratt med data til studien.

Det er vanlig metode i vitenskapen at det skal være mulig å gjenskape forskning og komme frem til samme resultat.

Forskerne beklager

Det er Mandeep Mehra, professor ved Harvard University i USA, som ledet forskningsstudien om hydroksyklorokin og klorokin i behandlingen av covid-19.

Med seg hadde han Frank Ruschitzka fra universitetssykehuset i Zürich og Amit Patel fra universitetet i Utah i tillegg til Sapan Desai, sjef for Surgisphere, helseanalyseselskapet i Chicago.

Mandeep Mehr beklager at man ikke har kommet til enighet om en uavhengig verifisering, slik tre av de fire ønsker.

– Basert på dette, kan vi ikke lenger gå god for påliteligheten til datene som er brukt. På grunn av denne beklagelige utviklingen har forfatterne bedt om at studien trekkes tilbake, uttaler Mehr på vegne av de tre.

Han beklager sterkt overfor det brititske prestisjefulle magasinet, som publiserte resultatet av studien.

Mandeep Mehr understreker at de utførte arbeidet ut i fra de beste hensikter, gitt den pågående pandemien og den intense letingen etter en behandling som virker.

Stanset studien

Studien som ble publisert i The Lancet førte til at WHO for en periode stanset forsøk for å finne ut om hydroksyklorokin hjelper mot covid-19.

Forskere i flere land har jobbet med å teste medisinen. Også ved Oslo universitetssykehus ble utprøvingen stanset.

Onsdag anbefalte imidlertid WHO at forsøkene kan gjenopptas. Det er konklusjonen etter at en ekspertkomité har undersøkt saken.

Hydroksyklorokin fikk mye oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump sa han hadde tro på medisinen og at han tok den selv for å unngå å bli syk. Trump fikk kritikk siden det foreløpig ikke finnes god dokumentasjon på at medikamentet hjelper mot covid-19.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter:

SISTE NYTT

Siste nytt