Slik pleier delstatene å stemme

Hvor mange valgmenn har hver delstat, og hvordan pleier de å stemme? Få svarene her.

Forhåndsstemming i Ohio

Forhåndsstemming i Ohio.

Foto: MATT SULLIVAN / Reuters

Hver stat har like mange valgmenn som representanter i Kongressen - to senatorer pluss et antall medlemmer av Representantenes hus som avgjøres av folketallet.

De minste statene, som for eksempel Alaska og Wyoming, har en representant (+ to senatorer), mens California har 53 (+ to senatorer).

Totalt blir det 538 valgmenn (100 senatorer + 435 medlemmer av Representantenes hus + 3 valgmenn fra hovedstaden Washingston DC. Hovedstaden har ikke representanter i Kongressen).

Her er en oversikt over hvordan delstatene har pleid å stemme (antall valgmenn i parentes):

Alabama (9): Republikansk siden 60-tallet, bortsett fra 1972 da Jimmy Carter fra nabostaten Georgia vant. Sikker.

Alaska (3): Republikansk siden staten ble opptatt i unionen i 1959, bare stemt demokratisk i 1964 da Barry Goldwater var republikansk kandidat. Sikker.

Arizona (11): Solid republikansk siden 60-tallet, bortsett fra 1996 da Bill Clinton vant. Temmelig sikker.

Arkansas (6): Sørstat som til vanlig er republikansk, men som gikk for Jimmy Carter i 1976 og Bill Clinton, som selv er fra Arkansas, i 1992 og 1996. Sikker republikansk.

California (55): Er blitt solid demokratisk etter å ha vært republikansk før 80-tallet. Sikker.

Colorado (9): Har vært solid republikansk, men stemte på Clinton i 1996 og Obama for fire år siden. Åpent nå, men heller klart mot demokratene på grunn av voksende spansktalende befolkning.

Connecticut (7): Er blitt stadig mer solid demokratisk siden 80-tallet. Sikker.

Delaware (3): Solid demokratisk og visepresidentkandidat Joe Bidens hjemstat. Sikker.

Florida (29): Vippestat som vanligvis har stemt republikansk, men som Clinton vant i 1996. Al Gore tapte valget da høyesterett ga Bush seieren i Florida. Åpen, men heller mot republikanerne.

Georgia (16): Republikansk siden 60-tallet, bortsett fra da Jimmy Carter, selv fra Georgia, var demokratenes kandidat, og ved Bill Clintons første valg i 1992. Sikker.

Hawaii (4): Med få unntak solid demokratisk siden staten ble tatt opp i unionen i 1960. Barack Obamas fødested. Sikker.

Idaho (4): Solid republikansk fra langt tilbake. Sikker.

Illinois (20): Vanligvis solid demokratisk, med millionbyen Chicago. Barack Obamas hjemstat. Sikker.

Indiana (11): Vanligvis solid republikansk. Obama vant overraskende i 2008, men alt tyder på republikansk i år.

Iowa (6): Tidligere republikansk, men er blitt mer demokratisk siden 80-tallet, bortsett fra i 2004 da John Kerry tapte staten. Er regnet som vippestat, men heller mot Obama

Kansas (6): Tradisjonell republikansk præriestat. Sikker.

Kentucky (8): Vanligvis republikansk, men stemte for Jimmy Carter og Bill Clinton. Sikker republikansk.

Louisiana (9): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallene, bortsett fra da den gikk for Jimmy Carter i 1976 og Clinton i begge hans valg. Sikker republikansk, selv med liberale New Orleans som største by.

Maine (4): Solid demokratisk. Sist en republikaner vant var George H.W. Bush i 1988.

Maryland (10): Solid demokratisk. Sikker.

Massachusetts (11): Solid demokratisk, Kennedy-klanens hjemstat. Var den eneste staten som George McGovern vant i 1972. Mitt Romney var guvernør her 2003-2007. Sikker for Obama.

Michigan (16): Tradisjonell demokratisk stat med stor bilindustri som sliter. Regnet som vippestat, men Obama leder på meningsmålingene. Mitt Romneys far, George Romney, var guvernør i delstaten 1963-1969.

Minnesota (10): Demokratisk siden 60-tallet, bortsett fra i 1972. Heller mot demokratene.

Mississippi (6): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallet. Sikker.

Missouri (10): Republikansk siden 2000. Helt åpen i år.

Montana (3): Vanligvis solid republikansk. Stemte på Bill Clinton i 1992, men ellers republikansk hver gang siden 1968. Sikker stat for Romney.

Nebraska (4): Solid republikansk. Sikker.

Nevada (6): Tradisjonelt republikansk, men stemte for Bill Clinton på 90-tallet. Obaman vant her sist, og leder knapt på meningsmålingene nå. Vippestat.

New Hampshire (4): Vanligvis en republikansk øy i det demokratiske New England, men John Kerry vant i 2004 og Obama i 2008. I år er det en vippestat, men med en ledelse til Obama på meningsmålingene.

New Jersey (14): Vanligvis demokratisk industristat som tidligere var republikansk. Sikker demokratisk.

New Mexico (5): Tidligere republikansk, men stadig mer demokratisk med voksende spansktalende befolkning. Gikk for både Bill Clinton og Al Gore, men ikke John Kerry. Obama vant klart i 2008 og er regnet som temmelig sikker for demokratene også i år.

New York (29): Tradisjonelt demokratisk. Millionbyen New York City er solid demokratisk, mens opplandet er mer republikansk. Sikker for Obama.

North Carolina (15): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallet. Obama vant sensasjonelt med knapp margin i 2008. Er regnet som vippestat, men med en ledelse til Romney.

North Dakota (3): Vanligvis solid republikansk præriestat.

Ohio (18): Industristat på vippen, men som vanligvis har stemt republikansk. Åpen. Bush vant Ohio i 2004 og Obama i 2008. Vinner ikke republikanerne her, ligger de dårlig an.

Oklahoma (7): Solid republikansk. Sikker.

Oregon (7): Er blitt stadig mer demokratisk siden 1988. Sikker.

Pennsylvania (20): Industristat som er på vippen, har vanligvis stemt demokratisk, og er fødestedet til visepresidentkandidat Joe Biden. Heller mot demokratene.

Rhode Island (4): Tradisjonelt demokratisk. Sikker.

South Carolina (9): Solid republikansk sørstat siden 60-tallet. Sikker.

South Dakota (3): Solid republikansk præriestat. Sikker.

Tennessee (11): Er blitt stadig mer republikansk. Demokraten Al Gore, som er fra Tennessee, greide ikke å vinne i staten som er hans egen hjemstat. Sikker.

Texas (38): Sørstat som har vært republikansk siden 60-tallet. Hjemstat til flere presidenter - både Lyndon B. Johnson og begge Bushene. Sikker.

Utah (6): Solid republikansk, mormonernes hjemstat. Sikker.

Vermont (3): Er blitt demokratisk siden Bill Clintons første valg i 1992, og har Senatets eneste sosialist, Bernie Sanders. Sikker.

Virginia (13): Tradisjonell republikansk sørstat som er blitt mer demokratisk de siste årene, først og fremst fordi Washington D.C's forsteder med mange statsansatte eser ut over den nordlige delen av staten. Obama vant Virginia i 2008. Er i år vippestat som er helt åpen.

Washington (12): Tidligere republikansk stat som er blitt stadig mer demokratisk siden 1988. Sikker for Obama.

Washington D.C. (3): Solid demokratisk siden 1964, første gang hovedstadsdistriktet fikk delta i presidentvalg. 60-70 prosent av befolkningen er svart. Sikker.

West Virginia (5): Solid republikansk, men var lenge solid demokratisk og stemte både på Jimmy Carter, Michael Dukakis og Bill Clinton. Sikker for Romney.

Wisconsin (10): Demokratisk siden 1988, men demokratene har gjerne vunnet med et nødskrik. Hjemstaten til republikanernes visepresidentkandidat Paul Ryan. Regnet som vippestat, men Obama leder på meningsmålingene.

Wyoming (3): Solid republikansk præriestat. Sikker.

Maine og Nebraska fordeler valgmennene distriktsvis - i øvrige stater går alle til vinneren.

SISTE NYTT

Siste nytt