Hopp til innhold

Slik forklarer Hans Rosling Syria-krisen

Den svenske legen og professoren mener vi bør gjøre det lettere for flyktningene å fly til land som Norge, slik at de slipper å legge ut på farlige reiseruter til Europa.

Professor og lege Hans Rosling forklarer med legoklosser hvor mange flyktninger som kommer til Europa eller nabolandene, fra krigsrammede Syria.

I dagens Dagsnytt 18 forklarte den anerkjente svenske professoren, ved bruk av kart og legoklosser, situasjonen for de syriske flyktningene i Europa og i nabolandene til Syria.

– Før krigen fantes det tjue millioner mennesker i Syria. Nå har tolv millioner av disse forlatt sine hjem. Åtte av disse fins fortsatt i Syria, mens fire millioner for øyeblikket befinner seg i nabolandene. Og så er det omtrent 400.000 som har kommet seg til Europa.

Rosling mener media burde fokusere mer på situasjonen for menneskene som er på flykt i Syria og i nabolandene.

– Dette er ikke et innlegg i den politiske debatten, men jeg vil bare vise at den store krisen finner sted i Syria. Det landet som har tatt imot flest flyktninger er Libanon. Libanon har omtrent samme befolkning som Norge, men har tatt imot 1.5 millioner mennesker. Når situasjonen er så håpløs i Syria forsøker flere og flere å finne en fremtid i Europa.

Mener det bør bli lettere å fly

Rosling mener myndighetene i Europa bør gjøre det lettere for flyktningene å fly til Europa, slik at de slipper å legge ut på farlige reiser til fots eller til havs.

Han forklarer at dagens regelverk gir flyselskapene ansvar for å finne ut om passasjerene, som ofte mangler papirer, skal ha rett til å reise til Europa som flyktninger.

Hvis de frakter mennesker med manglende papirer, kan de risikere bøter for manglende kontrollrutiner og å måtte dekk politiets utgifter til uttransportering.

– Mange tror at det er myndighetene i de forskjellige landene som hindrer flyktningene å fly, men i realiteten er det flyselskapene. På et halvt minutt må de bestemme seg for om disse menneskene er flyktninger eller ikke.

– Vi tvinger de ut på disse båtene. Dette er mennesker som i to år har sittet i en håpløs situasjon i nabolandene og håpet på en bedre fremtid for sine barn. Vi må begynne å ta hånd om menneskene før de drar ut på den farlige ferden.

Blitt sett av over to millioner

Hans Rosling, professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Sverige, er kjent internasjonalt for å holde foredrag som visualiserer statistikk mellom land og kontinenter.

Rosling har de siste par dagene fått mye oppmerksomhet for et intervju han gjorde med det danske nyhetsprogrammet Deadline.

I programmet kommer professoren med sterk kritikk av medias dekning av verdenssituasjonen, som han mener kun fokuserer på krisene i verden.

Se klippet her:

Professor Hans Rosling er ikke fornøyd med medienes fremstilling av verden.