Indiske ungdommer med selfie-aksjon mot konedrap

I 2012 ble over 8000 indiske kvinner drept på grunn av økonomiske konflikter mellom brudens og brudgommens familier. Nå sier flere indiske ungdommer nei til tradisjonen med medgift.

Indere med selfies mot kvinnedrap

Slik viser indiske ungdommer motstand mot den ulovlige tradisjonen med medgift.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Ordningen med å kreve medgift fra brudens foreldre har vært forbudt i India, men fortsatt lever tradisjonen i beste velgående.

Og ettersom middelklassen har økt, har også kravene til medgift økt.

I utgangspunktet skal medgiften gå til å sikre økonomisk trygghet for brudeparet og brudgommens familie, men det er ikke uvanlig at det fremsettes krav om biler, smykker og hus i tillegg til rene penger.

Dersom brudens familie ikke klarer å gjøre opp for seg, eller brudgommens familie i etterkant av bryllupet krever mer, er det bruden som får unngjelde.

Mishandles og drepes

I 2012 ble i gjennomsnitt én indisk kvinne drept hver time, til sammen 8233, som direkte årsak av medgiftskonflikter. Antallet var en svak nedgang fra 2011.

Selv om 94 prosent av drapene i 2012 ble anmeldt og førte til siktelser, endte bare én av tre saker med dom i rettsvesenet.

I 2012 ble det registrert 106.257 tilfeller av mishandling av indiske bruder som følge av medgift, ifølge offisiell statistikk. Det er en økning på nesten 10 prosent fra året før. Kun i 15 prosent av sakene endte det med dom.

Laster Twitter-innhold

Kvinnene blir både utsatt for psykisk og fysisk tortur. Noen blir påtent eller utsatt for syreangrep fra svigerfamilien.

For mange av kvinnene blir ekteskapet en så stor belastning at de velger å ta sitt eget liv.

Avlegger «selfie»-ed

I dag startet en indisk kvinnesaksorganisasjon en kampanje på sosiale medier for å fokusere på problemet.

Folk blir bedt om å avlegge en ed om å verken å gi eller motta medgift når de gifter seg.

De som støtter aksjonen legger ut «selfies» av seg selv med emneknaggene #AntiDowryPledge og ‪#‎bridesarenotforburning‬.

Både unge kvinner og menn har så langt sluttet seg til aksjonen på sosiale medier.

Aborterer jentefostre

Problemstillingen med medgift er en av årsakene til at mange indiske foreldre foretrekker å få en sønn. For indere som er for fattige til å gifte bort døtrene sine, er det mer gunstig å ha en sønn og dermed sikre seg medgiften når sønnen gifter seg.

India er også sammen med Kina det landet i verden hvor det utføres flest aborter basert på kjønn alene.

Folketellingen i 2011 viste en dramatisk nedgang i antall jenter under sju år. Kvinneaktivister frykter at minst åtte millioner jentefostre er abortert bort i løpet av det første tiåret på 2000-tallet, meldte BBC den gang.

Gjengvoldtekter

Kvinners situasjon i India har også vært i søkelyset de senere årene på grunn av de mange gruppevoldtektene i landet.

16. desember i fjor ble en 23 år gamle «Nirbhaya» overfalt da hun var på vei hjem fra kino sammen med kjæresten i New Delhi. Seks menn gjengvoldtok henne og maltrakterte henne med en jernstang. Hun døde to uker senere på sykehuset.

Gjengvoldtekten vekket raseri i India, og førte til store demonstrasjoner over hele landet. Myndighetene kom med løfter om at de skulle ta kvinners situasjon på alvor og slå hardt ned på seksualforbrytelsene.

Men på ettårsdagen for angrepet viste statistikken at 706 voldtektsanmeldelser i byen kun hadde resultert i én domfellelse, nemlig i saken om «Nirbhaya».

SISTE NYTT

Siste nytt