Så godt virker vaksinene i Norge

Bare én dose vaksine gir god beskyttelse mot å bli alvorlig syk, men nesten ingen beskyttelse mot smitte. Det viser den største vaksineundersøkelsen til nå i Norge.

Covid-19 vaksine barn under 18 år

BLIR IKKE SYK, MEN KANSKJE SMITTET: 13-åringen Eirik Lyngstad har nettopp fått sine eneste dose vaksine. Han er med det godt beskyttet mot alvorlig sykdom, men nesten ikke beskyttet mot smitte.

Foto: Heiko Junge / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forskere tilknyttet Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie som inkluderer alle voksne i landet med norsk personnummer. Det er over fire millioner mennesker. Forskerne har derfor fått et unikt innblikk i hvordan vaksinene virker i Norge.

– Norske data er sentrale for å best kunne forstå effekten av vaksinasjon på epidemien har i her i landet, skriver forskerne som er ansvarlige for studien til NRK.

Bare én av fem

Studien tyder på at vaksinene som nå er i bruk i landet etter én dose gir 22 prosent beskyttelse mot smitte av deltavarianten. Dette tallet er usikkert, og beskyttelsen kan være så lav som 17 prosent eller så høy som 27 prosent.

Ungdommene mellom tolv og femten år gamle som nå i disse dager begynner å bli vaksinert, skal i utgangspunktet bare få én dose.

– Som vist i studier også fra andre land, viser de norske resultatene at to doser er nødvendig for god beskyttelse mot smitte med deltavarianten, skriver forskerne.

Pictogram som viser krav til isolerte

STRENGE KRAV Slik illustrerer Folkehelseinstituttet hva du er pålagt når du er i isolasjon.

Foto: FHI

Må i isolasjon

Kravet til alle, også til barn, er at de er i isolasjon i minst ti døgn etter at de fikk symptomer eller en positiv test.

I disse ti døgnene skal de i utgangspunktet holde seg inne, alene og på et eget rom. De skal, dersom det er mulig, bruke eget bad og toalett. De skal ikke spise sammen med andre.

FHI poengterer at for barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.

Bjørn Guldvog 2021

DISKUTERER LETTELSER: Helsedirektør Bjørn Guldvåg mener det kan bli aktuelt å fjerne kravet til isolasjon etter påvist smitte med viruset.

Foto: Annika Byrde / NTB

Vurderer endringer

Isolasjonen som selv barn må gjennom er lovpålagt. Det betyr at foreldrene kan straffes dersom isolasjonen ikke opprettholdes.

– Det forgår nå diskusjoner om kravet til isolering skal endres, men det er ennå ikke blitt gitt noen konkrete oppdrag om dette, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog.

Mulige endringer går i flere retninger. Det ene er å erstatte det lovpålagte kravet med en anbefaling. Det betyr at det blir oppfordret til og anbefalt at personer som er smittet holder seg isolert.

En annen mulighet som blir diskutert er knyttet til testing. Hurtigtester er nå i utstrakt bruk. Disse testene slår stort sett ut bare når noen har så mye virus i seg at de kan smitte andre. En endring vil bety at du kan gå ut av isolasjon etter en negativ hurtigtest.

Advarer

FHI mener det ikke er riktig å vaksinere 12–15 åringene slik at de skal slippe tiltak.

– Vi advarer mot å knytte lettelser i tiltak for en gruppe direkte til vaksinasjon av denne gruppen, står det i instituttets vurdering av vaksinering av ungdommer.

Folkehelseinstituttet mener dersom de fullvaksinerte voksne har liten risiko for alvorlig sykdom, så er det ikke grunnlag for å holde på tiltak som rammer de unge hardt.

overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl.

DE UNGE KAN SLIPPE TILTAK: Overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl ledet gruppen som vurderte vaksinering av ungdommer.

Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Derfor bare én dose

Å bare tilby én dose til 12–15 åringene blir av FHI beskrevet som en balansegang. Beskyttelse mot alvorlig sykdom blir veid opp mot risikoen for bivirkninger.

– Én dose gir meget god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Den lavere beskyttelsen mot mild sykdom eller sykdom uten symptomer er ikke det viktigste i denne aldersgruppen, sier overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl. Hun ledet gruppen som vurderte vaksinering av ungdommer.

Den mest kjente, alvorlig bivirkningen blant unge er hjerteproblemer. Dette opptrer stort sett etter den andre dosen. Så ved å bare gi én dose, så blir dette for det meste unngått.

Instituttet peker også på at det kan dukke opp bivirkninger som ennå ikke er kjente. Om risikoen for slike hypotetiske bivirkninger er redusert med å bare gi én dose, er ikke kjent.

Heller ikke samfunnsnytten

Å redusere den mulige smittespredningen ved å gi to doser, blir heller ikke lagt særlig vekt på av FHI.

– Folkehelseinstituttet mener at den individuelle nytte-ulempe-vurderingen bør veie tyngre enn samfunnsnytten ved å tilby vaksinasjon i denne aldersgruppen, skriver instituttet.

Forskerne bak den nye vaksinestudien mener også at formålet med vaksineringen ikke er å stanse smittespredning.

– Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, skriver forskerne.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 25.09.2021
4 361
Smittede siste 7 dager
96
Innlagte
850
Døde
4 123 472
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste nytt