Russiske søstre anklages: Var det drap på faren eller var det selvforsvar?

MOSKVA (NRK): Russere flest følger med på en rettssak mot tre søstre som er anklaget for overlagt drap på sin far. De unge kvinnene hevder at faren utsatte dem for vold og seksuelle overgrep i årevis, og at det var de som var ofrene og ikke han.

STOR INTERESSE: To av de tre søstrene ble først tiltalt for overlagt drap, men etter hvert som den offentlige interessen økte for saken, ble påtalemyndigheten bedt om å vurdere tiltalen på nytt. I løpet av mars kan det hende at det kommer en ny og mildere tiltale.

Drapet skjedde i en leilighet i bydelen Altufjevo i utkanten av Moskva for halvannet år siden. Da var de tre søstrene 19, 18 og 17 år gamle.

Familien Khatsjaturjan var beryktet blant naboene, det var stadig vekk krangling og uro hos dem.

Far

MYE BRÅK: Faren til de tre søstrene, Mikhail Khatsjaturjan, skal ifølge russiske medier ha terrorisert både familien og nabolaget.

Foto: Privat

Faren Mikhail Khatsjaturjan skal ha truet folk på gata med våpen, men anmeldelser førte ikke til noe fordi han hadde gode forbindelser hos politiet.

– Ingen annen utvei

Under etterforskningen av drapet kom det fram at faren skal ha utsatt de tre døtrene for vold og seksuelle overgrep i mange år, og at de ikke så noen annen utvei enn å ta livet av han.

søstre

SÅ INGEN ANNEN UTVEI: De tre søstrene var 17, 18 og 19 år gamle da drapet på faren fant sted for halvannet år siden.

Foto: Privat

– Han satt i denne stolen. Angelina og jeg gikk bort dit bakfra. Hun hadde en hammer, og jeg hadde en kniv, fortalte en av døtrene, Maria Khatsjaturjan, da hun var på åstedet og forklarte seg for polititet.

I russiske medier har det blitt spurt om hvorfor ikke de tre søstrene bare kunne forlate faren.

Jentenes mor ble jaget ut av leiligheten av sin tidligere mann i 2015. Hun sier at han truet med å ta livet av både henne og barna hvis han så henne igjen.

Mor

INGEN ANNEN UTVEI: Aurelia Dunduk er moren til de tre søstrene. Hun mener at de ikke hadde noen annet valg enn å ta livet av faren som terroriserte dem.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Det ville vært umulig for jentene å gjemme seg for faren, han ville i løpet av kort tid ha funnet dem uansett hvor i Russland de oppholdt seg, sier moren, Aurelia Dunduk, til NRK.

Hun viser også til at de tre ikke hadde penger og heller ikke pass.

Moren deltar ofte i programmer på russisk tv der saken mot døtrene belyses på ulikt vis.

Fengselsstraff eller frifinnelse?

Søstrenes mor sier at hun først fikk vite om farens mishandling og overgrep under politiets etterforskning av drapet.

– Det var et sjokk til å begynne med. Jeg kunne ikke tro at noe sånt hadde skjedd med dem. Jeg kunne ikke hjelpe dem med noe, understreker Dunduk.

De to eldste søstrene ble først tiltalt for overlagt drap på faren.
Denne forbrytelsen kan straffes med fengsel fra ti til tjue år.
De unge kvinnenes advokater argumenterte med at tiltalen var feil, og at det var søstrene som var ofre i denne saken, ikke faren. Advokatene mente at søstrene måtte frifinnes.

advo

HÅPER PÅ FRIFINNELSE: Jaroslav Pakulin er en av advokatene i denne saken, han mener at drapet på faren kan rettferdiggjøres på grunn av all mishandlingen han utsatte døtrene for.

Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Det dreier seg om seksuelle overgrep med tvang, i tillegg var det var snakk om mindreårige. Det er spesielt alvorlige forbrytelser. Reaksjonen på dette kan etter min mening til og med være drap, sier en av advokatene, Jaroslav Pakulin, til NRK.

– Fortjener streng traff

Den avdøde farens slektninger deltar også i programmer på russisk tv. De mener at søstrene bør få lovens strengeste straff.

Arsen

BØR STRAFFES: De tre søstrenes fetter mener at de fortjener lovens strengeste straff på 20 år i fengsel, fordi det ikke er noen tvil om at de tok livet av faren mens han sov.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Dette var ikke selvforsvar, dette skjedde ikke i affekt. Dette var 100 prosent drap med sammensvergelse. Noe annet kan det ikke være snakk om, sier de tre søstrenes fetter, Arsen Khatsjaturjan, til NRK.

Slektningene avviser at faren kan ha forgrepet seg på døtrene.

– De hevder at han mishandlet dem og misbrukte dem seksuelt. Det er deres eneste utvei for å komme seg unna straffen som venter dem, mener fetteren.

– En viktig sak for Russland

En russisk psykolog som har engasjert seg i denne saken, sier at den er prinsipielt svært viktig for det russiske samfunnet.

Zara

EN PRINSIPPSAK: Psykologen Zara Arutjunan mener at saken mot de tre søstrene er viktig, fordi den kan føre til nye tiltak for å motvirke vold i russiske familier.

Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Det er veldig mange Khatsjaturjan-søstre i Russland, veldig mange flere enn det vi ser.
80 prosent av kvinnene som er fengslet for tunge forbrytelser, sitter inne fordi de har drept sin partner. Partneren har slått dem i mange år, torturert dem, voldtatt dem i mange år, jeg synes det er fryktelig, sier psykologen Zara Arutjunan til NRK.

Den store offentlige interessen rundt denne saken har ført til at påtalemyndigheten har fått beskjed om å se på tiltalen på nytt. De tre søstrene slipper å sitte i varetektsfengsel, og de kan nå bevege seg ganske fritt rundt i den russiske hovedstaden.

søstre

Mikhail Khatsjaturjan sammen med sine tre døtre.

Foto: Privat

– Jeg tror selvsagt på jentene mine. Jeg tror at de blir satt fri.
De har levd så mange år i helvete, og hvis de blir fengslet, så kommer de til å bli helt ødelagt, påpeker moren.

I en rekke russiske byer har det blitt holdt demonstrasjoner til støtte for søstrene Khatsjaturjan.

– Kanskje kan den store interessen rundt denne saken føre til at landet vårt kan sette i verk tiltak for å motvirke og forebygge vold i familien. For dette er et enormt problem i landet vårt, understreker psykologen Arutjunan.

I mars blir det trolig presentert en ny tiltale i denne saken, den kan bli mildere enn den første.

SISTE NYTT

Siste nytt