Hopp til innhold

Russisk UD med hard kritikk av Norge

Det russiske utenriksdepartementet uttaler at norsk forsvarspolitikk er antirussisk. Forsvarsministeren vil ta opp saken med norske myndigheter.

US Marines på Setermoen

Russland liker ikke at amerikanske soldater øver på norsk jord.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

«Planene for utvikling av de væpnede styrkene har en klar antirussisk retning», heter det fra Det russiske utenriksdepartementet i dag.

Det understrekes også at norsk territorium brukes stadig mer aktivt av andre medlemsland i Nato.

– Dette er velkjente synspunkter fra Russland som vi har hørt tidligere. Vi er uenig i denne fremstillingen. Det er Russland kjent med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK.

Reagerer på utenlandske soldater i Norge

Russisk UD mener at Norge nå i realiteten har avsluttet politikken med å ikke ha utenlandske militære avdelinger utplassert i fredstid.

Her siktes det trolig til at amerikanske soldater er i Norge på rotasjonsbasis, noe russiske myndigheter mener i virkeligheten er på permanent basis.

«Antallet militærøvelser øker, og de holdes stadig nærmere Russlands grense til lands og til havs», heter det videre i uttalelsen fra russisk UD.

– Norges forsvar har som mål å sikre fred og forebygge krig. Det er basert på nasjonale styrker og alliert forsterkning. Et hovedhensyn er å ivareta lavspenning i nordområdene. Det forutsetter hyppig øving og trening med allierte i Norge i fredstid, også i nord. Som kjent har allierte øvd og trent i alle år i Norge, så det er ikke noe nytt, svarer forsvarsministeren.

Russiske myndigheter mener også at Norge øker sine militære utgifter og at landet nå er på førsteplass i Europa når det gjelder hvor mye som brukes på forsvaret pr. innbygger.

Det påpekes videre at Norge moderniserer sin militære infrastruktur, og at landet kjøper nye våpen.

«En slik utvikling er nødt til å skape bekymring. Den russiske utenriksministeren vil diskutere denne saken på møtet i Kirkenes. Man regner med at man fra norsk side vil komme med sine argumenter og forklare de aktive militære forberedelsene langs grensa mot Russland», heter det i uttalelsen.

Den norske forsvarsministeren peker på at NATO-øvelsene ikke er rettet mot Russland eller noe annet land, og at de er åpne for internasjonale observatører.

– Jeg vil også understreke at vårt NATO-medlemskap er en viktig grunn til at vi kan ha et godt og pragmatisk samarbeid med Russland, fordi det utjevner asymmetrien i naboskapet., sier Bakke-Jensen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommer til Kirkenes denne uka.

Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

Kritikk før markering av frigjøring

Det er ganske uvanlig at det russiske utenriksdepartementet kommer med så kraftig kritikk av et naboland dagen før et viktig møte.

Russiske myndigheter har også tidligere kritisert både den økende norske øvingsaktivitet fra Natos side i nordområdet og at amerikanske soldater blir utplassert i Norge.

Men med kritikken i dag, vil trolig markeringen av at det er 75 år siden Sovjetunionens frigjøring av Øst-Finnmark komme noe i skyggen.

Det som normalt ville være en anledning til å snakke om samarbeid og forbedring av det tosidige forholdet, kommer sannsynligvis til å bli preget av kritikken fra russisk side.

Russerne er også misfornøyde med at Norge har sluttet seg til vestlige straffetiltak etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

Forholdet mellom Norge og Russland ser ut til å være kaldere enn på svært lenge.

SISTE NYTT

Siste nytt